Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

May ilang paraan upang lunasan ang dystonia. Ang mga sumusunod ay ang mga uri ng gamot na maaaring gamitin para sa kondisyong ito:

  • Levodopa. Ang mga taong mayroong dystonia na kung tawagin ay dopa-responsive ay binibigyan ng levodopa. Pinapataas ng gamot na ito ang dami ng dopamine sa katawan, na isang uri ng Subalit, may mga hindi kanais-nais na epekto ang gamot na ito sa katawan, kagaya ng pagkahilo at pagsusuka, na nawawala naman kalaunan.
  • Botulinum toxin. Ito ay isang uri ng lason na ligtas gamitin sa mga maliliit na mga Ginagamit ito sa pamamagitan ng pagturok nito sa katawan bilang paunang lunas sa dystonia. Pinipigilan nito ang ilang neurotransmitter na marating ang apektadong kalamnan upang huwag magdulot ng paghilab nito.
  • Mga anticholinergic. Ang mga gamot na ito ay tumutulong upang pigilan ang paglabas ng acetylcholine, isang uri ng neurotransmitter na nagdudulot ng paghilab ng kalamnan sa ilang uri ng dystonia. Subalit, ang mga anticholinergic ay hindi laging mabisa.
  • Pampakalma ng kalamnan. Kapag hindi nagkabisa ang ibang mga gamot, ang mga pampakalma ng kalamnan ay maaaring gamitin. Pinatataas ng mga ito ang bahagdan ng neurotransmitter na GABA (gamma-aminobutyric acid) na nagpapakalma sa mga kalmnan. Ito ay maaaring iturok o kaya ay inumin.

Ginagamit din ang iba’t ibang uri ng phyiscal therapy upang lunasan ang dystonia, kagaya ng mga sumusunod:

  • Mga sensory trick. May mga pagkakataon na kapag nahawakan ang apektadong bahagi ng katawan ay nawawala ang mga sintomas ng Halimbawa, kapag ang taong may cervical dystonia, nawawala ang mga sintomas nito kapag hinawakan ang likod ng ulo o kaya ay ang gilid ng mukha. Dagdag dito, ang paggamit ng mga splint o brace ay maaari ring gamitin bilang uri ng sensory trick.
  • Operasyon. Kung sakaling hindi maging mabisa ang ibang paraan ng paglunas sa kondisyong ito, maaaring kailanganin ang operasyon sa apektadong bahagi. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod:
    • Selective peripheral denervation. Ito ay ginagamit sa mga taong apektado ng cervical dystonia. Dito ay gumagawa ng maliit na hiwa ang doktor sa leeg at ginugupit ang mga ugat na nakaugnay sa mga apektadong kalamnan. Hindi nito naapektuhan ang pakiramdam sa inoperahang bahagi.
    • Deep brain stimulation. Sa paraang ito ay gagawa ng maliliit na butas sa bungo kung saan ay isusuot ang mga maliliit na Naglalabas ito ng mga sensyales sa globus pallidus upang pigilan ang mga nerve impulse na nagmumula sa basal ganglia. Ang pamamaraang ito ay makabago at patuloy pang pinag-aaralan ang pangmatagalang dulot nito sa katawan.