Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Upang gumaling sa kondisyon na elephantiasis, maaaring magreseta ang doktor ng mga sumusunod na gamot:

  • Antiparasitic drug. Ang mga gamot na gaya ng diethylcarbamazine (DEC), ivermectin (Mectizan), albendazole (Albenza), at doxycycline ay nakatutulong upang mapatay ang mga itlog at uod sa loob ng lymphatic system.
  • Antihistamine. Ang antihistamine ay nakatutulong upang mabawasan ang pangangati ng balat ng pasyente.
  • Analgesic. Ang analgesic o mga pain reliever na gamot ay nakatutulong upang mawala ang anumang pananakit na nararamdaman ng pasyente.
  • Antibiotic. Kung ang balat ay may mga sugat dulot ng labis na pagkamot, maaari itong magkaroon ng impeksyon. Upang hindi ito lumala, maaaring bigyan ang pasyente ng antibiotic.

Bukod sa pag-inom ng mga gamot, kailangan ding gawin ng pasyente ang mga sumusunod upang mapangalagaan ang mga naapektuhang bahagi:

  • Paghuhugas ng naapektuhang bahagi araw-araw. Dahil ang balat ng mga namagang paa at kamay ay makati at matigas, kailangang hugasan ito araw-araw ng sabon at tubig. Nakatutulong ito upang maibsan ang pangangati at mapalambot ang balat.
  • Pagpapahid ng losyon na may Gaya ng paghuhugas sa balat ng sabon at tubig, ang losyon na may moisturizer ay nakababawas ng pangangati at paninigas ng balat.
  • Paglilinis ng sugat araw-araw. Kung may mga sugat ang mga namagang paa at kamay, linisin lamang ang mga ito araw-araw gamit ang povidone-iodine, gaya ng Mas mainam na linisin ang mga sugat pagkatapos maligo at bago matulog sa gabi.

Ang paglaki o pamamaga ng mga paa at iba pang mga bahagi ay hindi agad nawawala kahit nakainom na ang pasyente ng gamot. Upang manumbalik ito sa dati, kailangang gawin ang mga sumusunod:

  • Pagtaas ng mga namagang paa at kamay. Nakatutulong ang pagtaas ng mga apektadong bahagi upang dumaloy nang maayos ang lymphatic fluid.
  • Pag-eehersisyo araw-araw. Ang pag-eehersisyo ay nakatutulong upang bumalik ang lakas at hugis ng mga kalamnan. Subalit, magtanong muna sa iyong doktor kung ano ang naaangkop na ehersisyo sapagkat ang tindi ng pag-eehersisyo ay nababatay sa kondisyon.
  • Paggamit ng bandage o bendahe. Maaari ring balutan ng bendahe ang mga apektadong bahagi upang mabawasan ang laki ng mga ito. Kadalasang itinuturo ng mga doktor o nars ang tamang paraan ng pagbebenda sa pasyente.

Ayon sa mga doktor, may pag-asa pa namang bumalik sa dating itsura ang mga paa, kamay, at iba pang bahagi sa dati nitong itsura kung ito ay maaagapan. Subalit, kung ang elephantiasis ay malubha na at nagdulot na ng labis na paglaki o pamamaga ng mga kalamnan, maaaring hindi na ito bumalik sa dati nitong porma. Kaya naman kung may napapansing pamamaga o kahit tila simpleng pamamanas sa mga paa, agad na magpakonsulta sa doktor sapagkat maaaring ito ay elephantiasis o ibang kaugnay na uri ng kondisyon.