Ang epilepsy ay isang karamdaman na nakaaapekto sa central nervous system ng isang tao na kung saan nagkakaroon ng abnormalidad sa maayos na paggana ng mga nerve cell sa utak. Dahil dito, nakakaranas ng pabalik-balik na panginginig at paninigas ng mga kalamnan (seizure) na maaaring maiikli lamang o mahahabang serye ng pag-atake. Ang sakit ay mayroong maraming uri at may iba’t iba ring mga sintomas at lunas.

Image Sourc: epilepsy.com

Ano ang sanhi ng epilepsy?

Hindi lahat ng kaso ng epilepsy ay natutukoy ang mismong dahilan. Halos kalahati ng lahat ng mga kaso ng sakit na ito ay nananatiling misteryo pa rin kung ano nga ba ang tunay na sanhi. Sa ngayon, narito pa lamang ang mga natukoy na posibleng dahilan ng pagkakaroon ng epilepsy:

 • Sobrang kuryente (electrical signals) na lumalabas mula sa ilang mga cells sa utak.
 • Karamdamang nakaaapekto sa utak. Maaaring impeksyon, tumor, at iba pang mga kondisyon.
 • Pagkawala sa balanse ng kemikal sa utak.
 • Sobrang pag-hinga
 • Sobrang tubig sa katawan
 • Matinding kapaguran
 • Kakulangan sa tulog

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng epilepsy?

Ayon sa mga pag-aaral, may ilang salik na posibleng makapagpataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng sakit na epilepsy.

 • Edad. Sinasabing ang pagkakadanas ng sakit ay pinakamataas sa mga bata, at sa mga matatanda na ang edad ay 60 na taon pataas.
 • Kasaysayan ng sakit sa pamilya. Dahil pinaniniwalaang maaaring mamana ang sakit na epilepsy, pinaniniwalaan na hindi malayong magkaroon ng sakit kung isa sa pamilya at dumaranas nito.
 • Pinsala sa ulo. Ang pagkakaranas ng matinding pinsala sa ulo, na maaaring nakaapekto sa paggana ng utak, ay pinaniniwalaang nakakakontribyut din sa pagkakaroon ng sakit na epilepsy.
 • Pagkakaranas ng stroke at impeksyon. Ang pagkakaroon ng pagbabara o pagputok ng ugat sa utak, at iba pang kondisyon gaya ng impeksyon ay hindi malayong makaapekto sa normal na paggana ng utak at humantong sa pagkakaranas ng epilepsy.

Ano ang mga posibleng komplikasyon ng sakit na epilepsy?

Dahil ang pag-atake ng panginginig at paninigas ng katawan ay maaaring mangyari kahit kailan, sa hindi inaasahang panahon, ang ilang mga komplikasyon na konektado sa sakit na ito ay aksidente na nagdudulot ng matinding panganib sa buhay ng tao. Kabilang dito ang mga sumusunod:

 • Pagkalunod
 • Pagkahulog mula sa mataas na lugar
 • Aksidente sa pagmamaneho

Bukod sa mga nabanggit, kung makaaapekto ang sakit sa isang nagbubuntis na ina, maaaring malagay sa panganib hindi lamang ang buhay ng ina kundi pati na rin ang buhay ng ipinagbubuntis na bata.