Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Upang gumaling mula sa kondisyon sa digestive system na ito, kailangan munang alamin ng doktor ang sanhi. Subalit, kahit ano pa man ang sanhi nito, kadalasan ay ginagawa ng doktor ang alinman sa mga sumusunod na lunas sa pasyente:

  • Pagbabago ng diyeta. Malaki ang naitutulong ng pagbabago ng diyeta upang gumaling ang pasyente sa kanyang kondisyon. Upang mabawasan ang pagtagas ng dumi, maaaring kumain ng mga pagkaing nakapagpatitigas o nakapagpalalapot ng dumi. Kasama na rito ang mga pagkaing gaya ng mansanas, saging, patatas, pasta, keso, at peanut butter. Iminumungkahi rin na iwasan ang mga inumin at pagkaing nakapagpapalambot ng dumi gaya ng kape, alak, fruit juice, prunes, beans, repolyo, maaanghang na pagkain, mga dairy product, mga pagkaing nakapreserba, at mga pagkaing may artificial sweetener.
  • Pagsasagawa ng bowel training. Sa bowel training, sinasanay ang pasyente na makagawa ng isang routine o talaan ng pagdumi. Maaaring magsagawa ang pasyente ng mga pelvic floor exercise upang tumibay ang mga kalamnan sa paligid ng puwet. Maaari ring bigyan ng doktor ang pasyente ng enema upang makadumi ang pasyente sa takdang oras.
  • Pag-inom ng mga gamot. Maaari ring resetahan ang pasyente ng mga anti-diarrheal drug upang mabawasan ang dalas ng pagdumi. Maaari ring bigyan ang pasyente ng mga fiber supplement upang mas maging buo ang dumi.
  • Pagpahid ng mga anti-rash cream. Dahil ang madalas na pagdumi ay nagdudulot ng iritasyon sa balat, maaari ring magreseta ang doktor ng mga anti-rash cream. Maaari ring makatulong ang pagsusuot ng maluluwag at komportableng saluwal upang hindi mairita ang balat.
  • Operasyon. Kung ang kaso ng fecal incontinence ay masyadong malubha, maaaring sumailalim ang pasyente sa operasyon upang pasikipin ang tumbong. Kung hindi naman ito angkop, maaaring magsagawa ang doktor ng colostomy upang magkaroon ng panibagong labasan ng dumi sa katawan.

Ang paglunas sa fecal incontinence ay maaaring mangailangan ng mahabang panahon. Kaya habang hindi pa tuluyang gumagaling mula sa kondisyong ito, maaari namang magsuot ng mga adult diaper upang ma-iwasan ang pagdumi sa saluwal. Nakatutulong din ito upang mabilis malinis ng pasyente ang kanyang dumi at mapanatiling malinis ang kanyang katawan.

Kung nakararanas ng mga sintomas ng fecal incontinence, huwag mahiyang magpakonsulta sa doktor. Mas mainam na masimulang gamutin ito nang maaga upang hindi magresulta sa iba’t ibang komplikasyon.