Gamot at Lunas

Ang galis (scabies) ay nilulunasan sa pamamagitan ng mga gamot na ipinapahid, kagaya ng mga cream o kaya ay ng lotion na nabibili batay sa rekomendasyon ng doktor.

Ang mga gamot na ito ay ipinapahid sa buong katawan at hinahayaan sa loob ng may 10 oras. Maaari ring kailanganin na ang lahat ng mga kasambahay ng mayroong galis ay sumailalim din sa medikasyon.

Kabilang sa mga gamot na lunas sa galis ay ang mga sumusunod:

  • Permethrin cream. Ang permethrin ay cream na ipinapahid na nagtataglay ng mga kemikal na pumapatay sa tungaw at mga itlog nito. Ito ay ligtas para sa mga buntis at maging sa mga batang may dalawang buwang gulang pataas.
  • Lindane lotion. Ang gamot na ito ay isa ring uri ng kemikal. Subalit, ito ay hindi ligtas sa mga batang wala pang 10 taong gulang at sa mga buntis.
  • Crotamiton. Maaaring lotion o kaya ay cream ang gamot na ito. Ipinapahid ito minsan o kaya ay dalawang beses sa isang araw sa loob ng dalawang araw. Hindi pa matiyak ang kaligtasan ng gamot na ito sa mga bata, sa mga buntis at nagpapasuso, at sa mga matatanda. May mga kaso ring naitala ukol sa kawalan ng bisa ng gamot na ito.
  • Ivermectin. Ang gamot na ito ay iniinom at nirerekomenda para sa mga taong may hindi pangkaraniwang immune system. Ito ay para rin sa mga taong may Norwegian scabies at para sa mga hindi tinatablan ng mga cream o lotion. Hindi ligtas para sa mga bata at sa mga buntis ang gamot na ito. Mabisa ang gamot na ito sa pagpatay sa mga tungaw, subalit hindi laban sa mga pangangati.

Bukod sa mga gamot na pamatay sa mga tungaw, maaari ring gawin ang mga sumusunod upang malunasan ang mga sintomas ng galis:

  • Pagbabad sa malamig na tubig. Maaaring ibabad ang apektadong bahagi ng katawan sa malamig na tubig o kaya ay dampian ng tuwalyang binabad sa malamig na tubig. Nakakatulong ito upang mabawasan ang pangangati.
  • Paggamit ng mga lotion na pampawi sa pangangati. Ang mga calamine lotion at mga kauri nito ay nabibili nang walang reseta. Nakakatulong ang mga ito sa pagpawi ng pangangati habang pinananatiling maginhawa ang mga balat.
  • Pag-inom ng mga antihistamine. May mga allergic na reaksyon na dulot ng galis. Ang mga ito ay maaaring lunasan sa pamamagitan ng mga OTC na antihistamine na gamot.