Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Ayon sa mga doktor, hindi nangangailangan ng lunas ang pasyente kapag siya ay natukoy na mayroong Gilbert syndrome. Napakadalang lamang na magdulot ito ng mga sintomas na nakaaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit kung ang mga sintomas ay nakahahadlang na sa pamumuhay ng pasyente, maaaring gawin ang mga sumusunod na lunas:

  • Phenobarbital. Kung makararanas ng paninilaw sa balat at mga mata, ito ay kusa ring mawawala. Subalit kung napakataas ng bilirubin level, maaaring magbigay ang doktor ng Sa tulong ng gamot na ito, naipapabuti ang metabolismo ng atay upang maiproseso nang mas maayos at mailabas ang bilirubin sa katawan. Sa pagbaba ng dami ng bilirubin sa katawan, ang mga sintomas na gaya ng pagduduwal, pagkapagod, at iba pa ay maaari ring mawala.

Upang hindi lumabas ang mga sintomas, maaari ring payuhan ng doktor ang pasyente na gawin ang mga sumusunod:

  • Magpahinga at matulog nang sapat. Tandaan na ang pagpupuyat ay nakapagtri-trigger upang lumabas ang mga sintomas ng Gilbert syndrome. Upang hindi mangyari ito, matulog ng 7 hanggang 8 oras araw-araw upang manumbalik ang lakas ng katawan.
  • Iwasan ang labis at mabibigat na pag-eehersisyo. Kung naaapektuhan ng Gilbert syndrome, hindi iminumungkahi na sumailalim sa mga mabibigat at mahihirap na ehersisyo sapagkat nagdudulot ito ng matinding stress sa mga kalamnan.
  • Uminom ng maraming tubig. Nakapagtri-trigger din ang dehydration ang paglabas ng mga sintomas ng Gilbert syndrome. Upang maiwasan ito, uminom ng maraming tubig—lalo na kung mainit ang panahon.
  • Huwag magpalipas ng gutom. Ugaliing kumain sa takdang oras upang hindi malipasan ng gutom. Maaaring lumabas ang mga sintomas kung nagugutom.
  • Matutong pangasiwaan ang stress na nararamdaman. Maaaring makinig ng mga nakapagpapa-relax na tugtugin, mag-yoga, o gumawa ng iba pang mga gawain na nakatatanggal ng
  • Bawasan o itigil ang pag-inom ng alak. Ayon sa karamihan ng mga pasyenteng may Gilbert syndrome, lumalabas ang kanilang mga sintomas kapag umiinom sila ng alak.

Kapag natukoy na mayroon kang Gilbert syndrome, huwag kakalimutang sabihin ito sa ibang mga doktor—lalo na kung nagpapakonsulta para sa ibang karamadaman. Ito ay sapagkat maaaring makapagreseta ang ibang mga doktor ng mga gamot na maaaring makapagpalubha ng kalagayan.