Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

May tatlong pangunahing paraan ng paglunas sa Graves’ disease. Maaari itong lunasan sa pamamagitan ng mga gamot, radioiodine therapy, maging ng operasyon sa thyroid. Ang pinaka-karaniwan sa mga ito ay ang radioidine therapy, lalo na sa bansang Estados Unidos. Subalit, nagiging karaniwan na rin ang paggamit ng mga makabagong gamot na sadyang ginawa para sa sakit na ito. Ang paggamot sa Graves’ disease ay batay sa mga salik na katulad ng edad, kung ang isang babae ay nagbubuntis, o kaya ay sa iba pang kondisyong medikal ng pasyente.

Ang mga sumusunod ay ang mga iba’t ibang paraan na ginagamit sa paglunas sa Graves’ disease:

    • Radioiodine therapy. Sa paraang ito, ipinaiinom sa pasyente ang iodine-131 na gamot. Ito ay maaaring capsule o kaya ay likido. Unti-unti nitong pinapatay ang mga selula ng thyroid na gumagawa ng labis thyroid hormone.
    • Mga beta blocker. Ginagamit ito upang bawasan ang mga sintomas ng Graves’ disease hanggang sa magkabisa na ang iba pang paraan ng paggagamot dito. Ang mga sintomas na nilulunasan nito ay ang panginginig, mabilis na pagpintig ng puso, maging ang pagdanas ng labis na nerbiyos.
    • Mga gamot na antithyroid. Ito ang pinakamadaling paraan ng paglunas sa Graves’ disease. Nagdudulot ito ng pagbaba ng antas ng ginagawag thyroid hormone. Ang isa sa mga halimbawa ng gamot na ito ay ang methimazole.
    • Operasyon. Ang paraang ito ay bihira lamang na gamitin para sa mga pasyenteng may Graves’ disease. Ginagawa ito kapag kailangang tanggalin ang thyroid gland sa malalalang kaso ng sakit na ito at upang lunasan ang malalang kaso ng bosyo.