Ang sakit na Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD ay isang karaniwang sakit sa mga sanggol at mga bata na dulot ng impeksyon ng virus. Dito’y dumaranas ng pamumula o pagsusugat sa bahagi ng bibig, mga kamay, at paa. Lubhang itong nakakahawa lalo na sa unang linggo ng pagkakasakit. At tulad din ng ibang sakit na dulot ng virus gaya ng bulutong at tigdas, ang HFMD ay walang lunas, bagkus ito ay kusang gumagaling matapos ang 10 araw ng pagkakasakit.

Gaano kalaganap ang sakit na Hand, Foot and Mouth Disease?

Sa Pilipinas, ang sakit na HFMD ay panakanaka lamang, at walang partikular na lugar o panahon itong pinipili. Wala ring napabalitang malaking pagkalat ng sakit sa nakalipas na mga taon.

Ano ang sanhi ng Hand Foot and Mouth Disease?

Image Source: www.sintmaartengov.org

Ang sakit na ito ay dulot ng impeksyon ng virus na coxsackievirus. Nakukuha ito mula sa direktang pakikisalamuha sa taong may sakit. Maaaring ito ay mula sa maliliit na patak mula sa bibig at ilong, sa mga sugat sa kamay, paa at bibig, at pati rin sa dumi ng taong may sakit. Maaari rin makuha ang virus mula sa mga kontaminadong bagay na nahawakan ng taong apektado ng HFMD. Pinakamabilis itong makahawa sa unang linggo ng pagkakasakit.

Maaari pa bang magkasakit ulit ng HFMD kung dati nang nagkaroon ng sakit?

Gaya rin ng bulutong at tigdas, isang beses lamang maaaring magkasakit ng Hand Foot and Mouth Disease. Ito’y dahil may nabuo nang resistensya (antibodies) ang katawan mula sa unang pagkakasakit. Kung kaya, hindi na maaaring mahawa pa kung nagkasakit na dati nito.

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakahawa ng sakit?

Ang pagkakasakit ng Hand Foot and Mouth Disease ay kadalasang nakaaapekto lamang sa mga batang ang edad ay 10 taong gulang o mas bata pa. At tumataas naman ang posibilidad ng pagkakasakit nito kung ang bata ay madalas sa lugar na matao gaya ng daycare centers o paaralan. Ito’y mas lalo pang mapanganib kung may napapabalitang may pagkalat ng sakit sa lugar.

Ano ang mga komplikasyon ng sakit na Hand Foot and Mouth?

Maaaring humantong sa ilang kondisyon ang pagkakasakit ng Hand Foot and Mouth Disease. Kabilang ang sumusunod:

  • Kakulangan ng nutrisyon. Dahil ang pagkakasakit nito’y kadalsang nagdudulot ng pagsusugat sa loob na bahagi ng bibig at sa lalamunan, ang bata’y nahihirapan lumunok. At dahil dito, maaaring tumanggi o halos hindi na kumain ang bata.
  • Viral meningitis. May ilang pagkakataon na ang coxsackievirus ay magdulot ng impeksyon sa bahagi ng utak at spinal cord na siyang humahantong sa pamamaga ng mga nasabing bahagi ng katawan.
  • Encephalitis. Kung ang impeksyon ay lumala at makaapekto sa loob ng utak, maaari itong magdulot ng pamamaga. Ito ay isang seryosong komplikasyon na nangangailangan ng agarang atanesyong medikal.