Gamot at Lunas

Image Source: www.bbc.com

Upang gumaling mula sa kondisyon na hemochromatosis, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas sa pasyente:

  • Phlebotomy. Ang phlebotomy ay ang paraan ng pagbabawas ng dugo ng pasyente nang sa gayon ay sumama rito ang labis na iron ng katawan. Halos natutulad lamang ito sa pagdo-donate ng dugo. Sa paraang ito, ang pasyente ay kakabitan ng isang karayom na nakakabit sa isang maliit na tubo at lalagyan. Pagkatapos ay hihintayin lamang ang lalagyan na mapuno ng dugo. Sa mga unang sesyon ng phlebotomy, ang pasyente ay kailangang sumailalim sa prosesong ito ng isa hanggang dalawang beses sa loob ng isang linggo.
  • Iron chelation therapy. Kung hindi angkop sa pasyente ang phlebotomy, maaaring sumailalim siya sa iron chelation therapy. Sa paraang ito, ang pasyente ay bibigyan lamang ng mga gamot upang bumaba ang dami ng iron sa katawan. Batay sa irereseta ng doktor, ang gamot ay maaaring nasa uri ng tableta o
  • Low iron and low vitamin C diet. Kailangan ding sundin ng pasyente ang espesyal na diyetang ito upang mas mabilis siyang gumaling. Dahil mataas ang dami ng iron sa kanyang katawan, natural lamang na iwasan niya ang mga pagkaing mayaman sa iron, gaya ng karne ng baka, karne ng tupa, tuna, at anumang karne o isda na kulay pula ang laman. Bukod sa low iron diet, kailangan ding iwasan ng pasyente ang kumain ng mga pagkaing mayaman sa bitamina C. Ito ay sapagkat ang bitamina C ay mas nagpapabilis sa pagsipsip ng iron sa katawan.Ilang halimbawa nito ay ang mga pagkaing maaasim at kulay dilaw o orange ay mayaman sa bitamina C.
  • Bawasan ang pag-inom ng alak. Maaari ring payuhan ng doktor ang pasyente na bawasan ang pag-inom ng alak sapagkat napagdudulot ito ng pinsala sa atay. Kapag malubha na ang kondisyon ng atay, mahihirapan itong magsala ng mga sobrang mineral sa katawan—kasama na ang iron.

Kapag ang hemochromatosis ay nagdulot na ng ibang mga komplikasyon, maaari ring bigyan ng gamot ang pasyente batay sa mga iniinda niyang sintomas. Kung nagkaroon naman na ng hemochromatosis ang isang pasyente, maaaring siyang resetahan ng mga maintenance medication upang mapigilan ang muling pagtaas ng iron level. Maaari ring patuloy na sumailalim ang pasyente sa phlebotomy dalawa hanggang anim na beses sa loob ng isang taon.