Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang mga pamamaraan sa paglunas sa sakit na ito ay batay sa lala o kaya ay sa uri ng dahilan ng pagkakaroon nito.

Sa karaniwan, kapag ang labis na dami ng protina ang sanhi ng pagkakaroon ng hepatic encephalopathy, kailangang bawasan ang pagkain nito. Ang mga uri ng pagkain na mayaman sa protina na dapat munang iwasan batay sa payo ng doktor ay ang mga sumusunod:

  • Karne ng manok
  • Mapupula na mga karne
  • Mga itlog
  • Karne ng isda

Ang ilan pa sa mga uri ng lunas na maaaring ilapat sa taong may hepatic encephalopathy ay ang mga sumusunod:

  • Pag-inom ng mga antibiotic
  • Pag-inom ng lactulose nag-aalis ng ammonia sa dugo papunta sa malaking bituka hanggang sa ito ay ilabas ng katawan
  • Paggamit ng oxygen mask o ventilator kapag nakararanas ang pasyente ng hirap sa paghinga
  • Pagsasailalim sa liver transplant