Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Madali lamang malunasan ang hepatitis A, lalo na kung ito ay maaagapan. Batay sa tindi ng kondisyon at mga sintomas na nararamdaman, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas:

  • Pagpapahinga sa bahay. Karamihan ng mga hindi malulubhang viral infection na gaya ng hepatitis A ay gumagaling sa pamamagitan ng pagpapahinga. Kung hindi pa tuluyang gumagaling sa sakit na ito, ipagpaliban muna ang pagpasok sa trabaho o paaralan.
  • Pagkain nang paunti-unti. Dahil ang pasyente ay nakararanas ng pagduduwal, pagsusuka, at pananakit ng tiyan, mas mainam muna na kumain nang paunti-unti. Siguraduhin lamang na kumain ng masusustansyang pagkaing gaya ng mga prutas, gulay, isda, at walang taba na mga karne. Iwasan lamang ang mga maaalat at matataba.
  • Maligo araw-araw. Nakatutulong ang paliligo araw-araw upang mabawasan ang pangangati ng balat. Siguraduhin lamang na katamtaman lamang ang temperatura ng tubig-pampaligo.
  • Magsuot ng komportableng damit. Habang nagpapagaling, magsuot muna ng maluluwag at komportableng mga pambahay na damit. Nakatutulong ito upang hindi magpawis ang balat na maaaring magdulot pa ng pangangati.
  • Pagkakaroon ng sapat na bentilasyon. Upang mas guminhawa ang pakiramdam, siguraduhin din na may sapat na bentilasyon ang kuwarto. Buksan ang mga binta upang makapasok ang hangin at magbukas ng bentilador.
  • Uminom ng mga gamot. Maaari ring uminom ng mga gamot upang maibsan ang mga sintomas na gaya ng lagnat at pananakit ng anumang bahagi ng katawan. Maaaring bigyan ang pasyente ng doktor ng paracetamol at Kung nagsusuka naman, maaaring resetahan ang pasyente ng antiemetic. Kung nakararanas naman ng pangangati ng balat, maaaring resetahan din ang pasyente ng antihistamine.

Bukod sa mga nabanggit, kailangan din ng pasyente na gawing limitado ang kanyang mga ikinikilos sa bahay upang hindi makahawa pa ng iba. Iwasang maghanda ng pagkain ng ibang tao at ugaliing maghugas ng mga kamay. Iwasan din ang paggamit ng mga personal na gamit ng kasama sa bahay. Ipinapayo rin ng mga doktor na huwag munang makikipagtalik habang hindi pa tuluyang gumagaling sa hepatitis A.