Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Ayon sa mga doktor, wala pang mabisang gamot para sa hepatitis D. Subalit, maaari namang sumailalim ang pasyente sa mga sumusunod na lunas upang hindi lumubha ang kondisyon:

  • Pegylated interferon alpha. Ang pegylated interferon alpha (peg-IFNa) ay ang kadalasang inireresetang gamot para sa pasyenteng may hepatitis D. Ito ay isang uri ng gamot na naglalaman ng protinang maaaring makapigil sa pagkalat ng Karaniwang ibinibigay ito sa sa loob ng 12 buwan. Subalit, hindi ito palagiang mabisa. Maaari pa ring mag-positibo sa virus ang pasyente kahit na natapos na niya ang kanyang 12 buwan na gamutan. Dahil dito, pinag-iingat pa rin ang mga pasyente upang sila ay hindi makahawa.
  • Antiviral medication. Bukod sa peg-IFNa, maaari ring resetahan ang pasyente ng mga antiviral medication. Subalit, hindi rin ito nakapagbibigay ng kasiguraduhang mapupuksa ang virus sa katawan.
  • Immune modulating drug. Ang immune modulating drug ay ibinibigay sa pasyente upang lumakas ang kanyang resistensya. Sa paglakas ng resistensya, maaaring malabanan ng katawan ang hepatitis D virus.
  • Liver transplant. Kung may komplikasyon na ang atay o kung pumapalya na ito, kailangan nang sumailalim ng pasyente sa liver transplant. Ito ay isang uri ng operasyon kung saan papalitan ang palyadong atay ng masiglang atay mula sa isang Kapag naging matagumpay ang operasyon, maaari pang humaba ang buhay ng pasyente ng 5 taon o higit pa.

Bukod sa mga nabanggit, maaari ring gawin ng pasyente ang mga sumusunod upang mas mapabilis ang kanyang paggaling mula sa sakit:

  • Pagkain ng masusustansyang pagkain. Iminumungkahi ng mga doktor na kumain ang pasyente ng prutas, gulay, isda, at hindi matatabang karne upang mas mabilis na lumakas ang resistensya ng katawan.
  • Pagtulog nang sapat. Iwasan ang magpuyat at sikaping matulog ng 7 hanggang 8 oras upang maghilom ang mga selula ng atay. Ayon sa pag-aaral, mas mabilis gumaling ang katawan sa anumang sakit kung mayroong sapat na tulog.
  • Pag-inom ng tubig. Mahalaga ang pag-inom ng tubig sa mga taong may viral infection na gaya ng hepatitis D. Bukod sa nakatutulong ito upang mahugas ang virus sa labas ng katawan, pinanatili nitong hydrated ang pasyente. Ganunpaman, kung ang pasyente ay mayroon nang pamamanas, maaaring limitahan ng doktor ang dami ng tubig na iniinom sa araw-araw.
  • Paglilinis ng katawan. Maaaring magdulot ng pangangati ang hepatitis D, kaya naman iminumungkahi na maligo araw-araw upang guminhawa ang pakiramdam. Subalit, kung mayroong mataas na lagnat, punasan na lang muna ang katawan ng basang tuwalya.

Bukod sa pag-inom ng mga gamot, kailangan ding magkaroon ng malusog ng pamumuhay ang pasyente. Ito ay dahil sa mga viral infection na gaya ng hepatitis D ay nawawala lamang kung malakas ang immune system ng isang tao.