Gamot at Lunas  

Image Source: unsplash.com

Ayon sa mga doktor, wala pang bakuna at partikular na gamot ang maaaring makapuksa sa hepatitis E virus. Subalit, mas madali naman ang paggaling sa kondisyong ito at madalang ang pagkakaroon ng mga komplikasyon. Upang gumaling sa sakit na ito, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod:

  • Pagpapahinga. Batay sa mga pag-aaaral, mas madaling gumaling ang katawan mula sa mga sakit kung mayroong sapat na pahinga ang isang tao. Iminumungkahi ng mga doktor na magkaroon ng 7 hanggang 8 oras na tulog.
  • Pagkain nang masustansya. Upang mas mabilis na lumakas ang resistensya ng katawan, kailangang kumain ng masusustansyang pagkain, gaya ng gulay, prutas, isda, at karneng walang taba. Kung may pagsusuka at pananakit ng tiyan na nararamdaman, kaunti muna ang kainin. Kung maayos-ayos na ang pakiramdam, saka kumain ng normal na dami.
  • Pag-inom ng maraming tubig. Kapag nagkaroon ng viral infection gaya ng hepatitis E, ang pasyente ay maaaring maging dehydrated. Upang ma-iwasan ito, kailangang uminom ng maraming tubig.
  • Pag-iwas sa pag-inom ng alak. Iminumungkahi ng mga doktor na iwasan muna ang pag-inom ng alak habang nagpapagaling sa hepatitis E. Ang alak kasi ay naglalaman ng mga kemikal na maaaring makapagdulot ng liver cirrhosis o pagkakasugat-sugat ng atay.
  • Pag-inom ng mga gamot. Bagama’t walang particular na gamot para sa hepatitis E, maaari pa ring resetahan ng doktor ang pasyente ng mga gamot upang maibsan ang mga nararamdamang sintomas. Maaaring resetahan ang pasyente ng gamot sa lagnat, pananakit ng tiyan, pagsusuka, at iba pa.

Batay sa mga ulat, mababa naman ang mortality rate ng hepatitis E. Kung agad na magpapakonsulta sa doktor, wala namang dapat ipangamba ang pasyente. Sundin lamang ang mga payo at mungkahi ng doktor upang maging mabilis ang paggaling sa sakit na ito. Kadalasan, gumagaling na ang pasyente sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo.