Gamot at Lunas  

Image Source: liverandpancreassurgeon.com

Narito ang paggamot at paglunas sa hepatitis batay sa mga uri nito:

  • Hepatitis A. Kapag naapektuhan ng kondisyong ito, nangangailangan lamang ang pasyente ng sapat na pahinga at wastong nutrisyon. Kung may mga sintomas ng pagsusuka at pagtatae, maaaring bigyan ng doktor ang pasyente ng mga gamot para rito.
  • Hepatitis B. Gaya ng hepatitis A, nangangailangan lamang ang pasyente ng sapat na pahinga at wastong nutrisyon. Subalit kung ito ay chronic o pangmatagalan, maaaring bigyan ang pasyente ng mga antiviral na gamot.
  • Hepatitis C. Sa hepatitis C naman, binibigyan din ang pasyente ng mga antiviral medication. Subalit, kung ang atay ay nagkaroon na ng komplikasyon gaya ng cirrhosis, maaaring isailalim ang pasyente sa liver transplant.
  • Hepatitis D. Wala pang antiviral medication na mabisa para sa hepatitis D. Subalit, maaaring bigyan ang pasyente ng gamot na tinatawag na alpha interferon upang maibsan ang mga sintomas.
  • Hepatitis E. Wala ring mabisang gamot sa hepatitis E. Subalit ang kaigihan dito, gumagaling ito nang kusa lalo na kung oobserbahan ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay.
  • Alcoholic hepatitis. Upang hindi lumubha ang kondisyon, kailangang itigil nang tuluyan ng pasyente ang kanyang pag-iinom ng alak. Kumpara sa mga viral na uri, ang atay ng may alcoholic hepatitis ay mayroong mas maraming mga sugat. Dahil dito, maaaring bigyan ang pasyente ng mga corticosteroid at pentoxifylline upang mabawasan ang pagsusugat at pamamaga ng atay. Sa mga malulubhang kaso, maaaring sumailalim ang pasyente sa liver transplant.
  • Toxin and drug-induced hepatitis. Sa uring ito, kailangang itigil ng pasyente ang paggamit o pag-inom ng mga gamot na may toxin o sangkap na maaaring magdulot ng Kung may mga iniindang sintomas, maaaring bigyan lamang ng mga gamot upang maibsan ang mga ito.
  • Autoimmune hepatitis. Ang autoimmune hepatitis ay panghabangbuhay nang nangangailangan ng mga maintenance na gamot na gaya ng prednisone, azathioprine, at iba pa upang mabawasan ang pamamaga ng atay. Kung malubha na ang kondisyon, maaaring isailalim ang pasyente sa liver transplant.

Ang mga viral at drug-induced na uri ng hepatitis ay mas madaling gamutin kumpara sa alcoholic at autoimmune na mga uri. Ito ay dahil hindi pa nagkakaroon ng mga sugat ang atay ng pasyente at ito ay namamaga lamang. Kadalasan, kapag ang pasyente ay may alcoholic o autoimmune hepatitis, ang kanyang atay ay may mga sugat na, kaya mas mahirap na itong gamutin. Dagdag dito, ang mga viral hepatitis ay kadalasang gumagaling nang kusa kapag ang pasyente ay nagpapahinga nang wasto, kumakain ng mga pagkaing mataas sa calorie, at umiinom ng maraming tubig. Subalit, kung ang pasyente ay malubha na ang kondisyon, maaaring panatilihin na siya sa ospital at maging kontrolado na ang dami ng pagkain at tubig na ipinapasok sa kanyang katawan.