Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Gaya ng nabanggit noong una, ang hepatorenal syndrome ay isang terminal disease na may napakaliit lamang na posibilidad na gumaling. Ibig sabihin ay hindi na ito nalulunasan ng sa pamamaginta lamang ng pag-inom ng mga gamot. Kadalasan, ang mga sumusunod ang ibinibigay na lunas sa mga pasyenteng may hepatorenal syndrome upang magkaroon ng pag-asang humaba ang kanilang buhay:

  • Liver transplantation. Ang mga pasyenteng may hepatorenal syndrome ay mayroon nang mga malalalang sakit sa atay. Upang malunasan ang sakit sa atay ng pasyente, pati na rin ang hepatorenal syndrome nito, kailangang sumailalim ang pasyente sa liver transplantation. Sa operasyong ito, tatanggalin ang depektibong bahagi ng atay at papalitan ng malusog na atay mula sa isang Madalas ay mahaba ang tinatawag na waiting list para sa liver transplant. Gayunman, kung sakaling makatanggap ng bagong atay ang pasyente, magkakaroon ng malaking posibilidad na mabuhay pa nang mas matagal ang niya. Subalit, kailangang tandaan na ang operasyong ito ay hindi maaaring isagawa kung may type I hepatorenal syndrome ang pasyente. Maaari kasing magdulot ang operasyon ng mas mataas na panganib sa buhay ng pasyente kung ipipilit gawin ito.
  • Maaaring isagawa ang hemodialysis sa pasyenteng may type I hepatorenal syndrome kung hindi angkop sa kanya ang liver transplantation. Sa hemodialysis, nililinis ng isang makina ang dugo ng pasyente upang matanggal ang mga naipong toxin sa katawan na hindi na nailalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Sa pamamaraang ito, maaaring mabawasan ang mga iniindang sintomas ng pasyente at magdulot ng pansamantalang ginhawa. Puwede ring isailalim ang pasyente sa hemodialysis ang mga sumailalim na ng liver transplant. Ito ay dahil walang kasiguraduhan kung ang mga bato ay babalik sa dati nitong sigla kahit na may malusog nang atay ang pasyente.
  • Ibang uri ng renal replacement therapy. Layunin ng renal replacement therapy na linisin ang dugo ng mga pasyente kapalit ng natural na kakayahan o gawain ng mga kidney o bato. Isang uri ng renal replacement therapy ang hemodialysis na nabanggit sa itaas, gayundin ang hemofiltration at hemodiafiltration. Kasama rin dito ang kidney transplantation, kung saan pinapalitan ng donor kidney ang maysakit at sirang mga bato ng pasyente.
  • Mga vasoconstrictive agent. Ang mga vasoconstrictive agent ay uri ng mga gamot na nakatutulong upang tumaas ang presyon ng pasyente. Kadalasan kasi ay bumabagsak ang presyon ng pasyenteng may hepatorenal syndrome. Nakatutulong din ang mga vasoconstrictive agent upang maging mas maayos at maluwag ang pagdaloy ng dugo sa mga bato. Ilan sa mga kilalang vasoconstrictors ay ang epinephrine, norepinephrine, phenylephrine, at dopamine. Puwede ring gamiting vasoconstrictor ang mga gamot sa

Bukod sa mga nabanggit na lunas, kailangan ding bantayang mabuti ang mga tubig na lumalabas at pumapasok sa katawan ng pasyente. Tuturuan ng mga doktor at nars ang pamilya ng pasyente kung paano sukatin ang mga iniinom na tubig at likido, gayundin ang dami ng iniihi ng pasyente. Kailangang bantayan ang mga detalyeng ito upang malaman kung gaano karaming tubig ang dapat palitan sa pasyente.

Mga Gamot Para sa Hepatorenal Syndrome

Maraming gamot ang patuloy pang pinag-aaralan upang malaman ang kanilang bisa bilang lunas sa hepatorenal syndrome. Kabilang na rito ang mga sumusunod:

  • Albumin. Ang albumin ay isang uri ng protina sa atay, na siyang pumipigil sa mga likido sa katawan na mapunta sa ibang Mayroong mga pananaliksik na nagpapakitang nakatutulong ang pagbibigay ng albumin upang mapabuti ang kalusugan ng mga pasyenteng mayroong hepatorenal syndrome. Ipinadadaan sa pamamagitan ng suwero ang albumin at depende sa timbang ng pasyente kung gaano karami ang ibibigay na dosis. Karagdagan pa rito, madalas na isinasabay ang pagbibigay ng albumin sa ibang gamot, tulad ng terlipressin.
  • Ornipressin. Ang ornipressin naman ay isang uri ng vasoconstrictor at hemostatic agent o mga gamot na nagpapahupa sa pagdurugo. May ilan nang mga pagsusuri na nagpakita ng kakayahan ng ornipressin sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng mga bato. Subalit, natuklasan ding maaaring makapagdulot ng ischemia ang gamot na ito. Ang ischemia ay ang kakulangan ng dugo sa iba-ibang bahagi ng katawang, partikular na sa puso. Dahil dito, patuloy pa rin ang mga pag-aaral kung dapat bang gamitin ang ornipressin para sa hepatorenal syndrome.
  • Terlipressin. Ang terlipressin ay isang uri ng vasopressin, isang hormone na nagpapakipot ng mga daluyan ng dugo. Ayon sa isang malawakang pag-aaral, may kakayahan ang terlipressin na mapabuti ang kalusugan at mapanumbalik ang tamang paggana ng mga bato. Napatunayan rin ng pag-aaral na mas mababa ang panganib ng gamot na ito na magdulot ng ischemia. Kaya nga lamang, mahirap pang makakuha ng gamot na ito. Kabilang sa illang bansang mayroong terlipressin ay ang Australia, New Zealand, India, Pakistan, United Arab Emirates, and karamihan sa mga bansa sa Europa.

Kasama rin sa mga gamot na pinag-aaralan bilang lunas sa hepatorenal syndrome ay ang acetylcysteine, misoprostol, at pentoxifylline.