Gamot at Lunas

Image Source: www.freshairguide.com

Nagagamot ang hika (asthma) sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Mga inhaler o puffer

Ang mga inhaler ay maaaring metered dose inhaler (MDI) at dry powder inhaler (DPI). Ang mga ito ay nilalagyan ng mga gamot na kapag sinipsip sa pamamagitan ng inhaler ay direktang pumupunta sa mga daanan ng hangin sa mga baga.

Nebulizer

Ang nebulizer ay isang uri ng makina na may mga tubo. Ginagawa nitong singaw ang likidong medisina na siyang nilalanghap ng may hika. Ang karaniwang uri ng gamot na nilalagay dito ay ang salbutamol na isang uri ng bronchodilator, o nagpapabuka nga mga daanan ng hangin sa baga. Ito ay ginagamit para sa mga walang kakayahang gumamit ng inhaler.

Iba pang uri ng mga gamot

Ang iba’t ibang uri ng mga gamot na maaaring inumin ng may hika ay ang mga sumusunod:

  • Nilalanghap na corticosteroids. Pinipigilan nito ang pamamaga ng daanan ng hangin sa mga baga at ang pamumuo ng plema sa loob nito.
  • Oral corticosteroids. Ito ay maaaring likido o pill. Nirerekomenda ito kapag ang ibang gamot ay walang bisa sa uri ng hika na nasa pasyente. Ginagamit din itong pangmatagalan na lunas para sa mga may malalalang hika.
  • Inhaled long-acting beta agonists. Pinabubuka nito ang mga daanan ng hangin sa mga baga sa pamamagitan ng pag-relax ng mga kalamnan sa paligid nito. Ito ay karaniwang iniinom kasabay ng nilalanghap na corticosteroid.
  • Leukotriene modifiers. Ito ay maaring likido o kaya ay pill. Binabawasan nito ang pamamaga sa loob ng mga daanan ng hangin sa mga baga.
  • Cromolyn sodium. Ito ay nilalanghap na non-steriod na gamot. Pinipigilan nito ang pamamaga ng mga daanan ng hangin sa mga baga kapag mayroong anumang bagay sa loob nito na maaaring magdulot ng hika.
  • Biologics. Ito ay mga uri ng mga gamot na pinupuntirya ang cell o kaya ay protina sa katawan para pigilan ang pamamaga ng mga daanan ng hangin sa mga baga.
  • Theophylline. Ito ay iniinom bilang likido, capsule, o kaya ay tablet. Pinaparelax nito ang mga kalamnan para guminhawa ang mga daanan ng hangin sa mga baga.