Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang hyperglycemia na hindi dulot ng isang pangmatagalang kondisyon gaya ng diabetes ay madali lamang malunasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malusog na pamumuhay. Ilan lamang sa mga lunas nito ay:

  • Pag-eehersisyo. Maaaring bumaba ang blood sugar level sa pamamagitan ng pag-eehersisyo. Ang pag-eehersisyo ay nakatutulong upang ma-trigger ang mga kalamnan ng katawan na gamitin ang insulin Sa paggamit ng insulin, bumababa rin ang dami ng asukal sa dugo. Subalit, kung ang blood sugar level ay umabot ng 240 mg/dl, ipinagbabawal ang pag-eehersisyo sa pasyente. Sa ganitong kataas na blood sugar level, maaaring may ketones na ang katawan. Ang ketones ay dating taba na isinalin ng atay bilang isang uri ng kemikal. Kung kulang ang insulin ng katawan, gagamitin nito ang ketones bilang alternatibong enerhiya. Subalit, ito ay nakasasama sa katawan. Kapag nag-eehersisyo ang pasyente ng may ketones sa katawan, malalason ang dugo at lalo lamang tataas ang blood sugar level.
  • Pagdidiyeta. Bukod sa pag-eehersisyo, maaari ring malunasan ang hyperglycemia sa pamamagitan ng pagdiyediyeta. Iminumungkahi na untian lamang ang kinakain at iwasan ang matatamis na inumin at pagkain. Mas mainam din kung uuntian ang dalas ng pagmemeryenda. Kung hindi makayanan ang pagdiyediyeta, kausapin ang dietician upang mabigyan ng kaukulang payo ayon sa kondisyon.
  • Uminom ng maraming tubig. Nakatutulong din ang pag-inom ng maraming tubig upang bumaba ang blood sugar level. Sa pag-inom ng maraming tubig, maaaring sumama ang sobrang asukal sa katawan at mailabas ito kapag umihi.
  • Uminom o magturok ng Kung masyado nang mataas ang blood sugar level, ang pasyente ay maaaring bigyan ng oral insulin meds o insulin injection. Sa paggamit ng insulin, kailangan munang suriin ang blood sugar level upang maiangkop ang tamang dosage nito. Mayroong nabibiling glucose monitoring device sa mga botika kaya naman maaari ng gawin sa bahay ang pagsusuri ng blood sugar level. Tuturuan ng nars o doktor ang pasyente kung paano ang tamang paggamit ng device at ang tamang pagtuturok ng insulin.