Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com
Ang blood glucose test ay maaari nang isagawa nang nasa bahay lamang sapagkat mayroong mga blood glucose test kit na nabibili sa mga botika. Kung pinaghihinalaan mong bumaba ang iyong blood sugar level, magsagawa ng blood glucose test at suriin kung mas mababa pa ito sa 70 mg/dL.

Kung natukoy na may hypoglycemia, maaaring gamutin ang sarili sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng 15 grams ng carbohydrate gaya ng:

  • Glucose tablet o glucose gel. Kung may hypoglycemia, uminom ng 4 na glucose tablets o kumain ng 1 maliit na tube ng glucose gel upang tumaas ang blood sugar level. Ang glucose tablet at glucose gel ay maaaring mabili sa botika kahit walang reseta ng doktor.
  • Fruit juice. Uminom ng kalahating tasa ng fruit juice. Maaaring bumili ng fruit juice sa mga grocery store. Piliin lamang ang fruit juice na hindi low calorie o unsweetened.
  • Mga soft drink. Kung walang mabiling fruit juice, uminom ng kalahating baso ng soft drinks. Huwag iinom ng lite, zero, o unsweetened na uri ng mga ito, dahil hindi nito maitataas ang iyong blood sugar level.
  • Asukal, pulot, o syrup Kumain ng isang kutsara ng asukal, pulot, o syrup. Sa asukal, mas mainam ang brown sugar sapagkat mas matamis ito kaysa sa mga refined o white sugar. Sa pulot naman, maaaring itong inumin kahit hindi ito puro. Kaya, maaaring piliin ang mga nabibiling pulot sa grocery store. Sa syrup naman, puwede ang corn syrup o pancake syrup.
  • Pasas. Maaari ring kumain ng dalawang kutsara ng matamis na pasas upang bumalik sa normal ang blood sugar level.

Matapos gawin ang alinman sa mga nabanggit, maghintay ng 15 minuto at suriin muli ang blood sugar level. Kung hindi pa rin ito bumabalik sa normal, ulitin ang proseso at suriin ito muli pagkatapos ng 15 minuto.

Para naman sa may malalang hypoglycemia o yung mga pasyenteng nahimatay na, ang doktor ay maaaring magbigay ng injection na gaya ng sumusunod:

  • Glucagon injection. Itinuturok ito sa mga hypoglycemic na hinimatay na. Ito ay isang uri ng injection na naglalaman ng mataas na dosage ng glucose. Kapag tinurukan nito, mabilis na tataas ang blood sugar level ng pasyente sapagkat ito ay pupunta nang deretso mismo sa kalamnan ng pasyente. Maaari rin itong iturok sa pasyente sa pamamagitan ng suwero. Karaniwang nagigising ang pasyente pagkatapos ng 5 hanggang 20 minuto ng pagkakaturok.