Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Upang malunasan ang impeksyon sa bato o kidney infection, maaaring imungkahi ng doktor sa pasyente ang mga sumusunod na lunas:

  • Mga antibiotic. Dahil ang sanhi ng impeksyon sa bato ay mga bacteria, reresetahan ng doktor ang pasyente ng mga antibiotic gaya ng amoxicillin, bactrim, cephalexin, cipro, clindamycin, o levequin. Subalit, kung ang impeksyon ay may malubha na, maaaring ipayo na manatili ang pasyente sa ospital upang mabigyan siya ng mga antibiotic na pinapadaan sa suwero. Mas mainam ito kaysa sa mga tableta sapagkat mas mabilis makararating ang mga gamot sa bahaging naapektuhan.
  • Mga painkiller. Kung ang pasyente ay nakararanas ng pananakit ng likod at ari, maaaring maibsan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng mga painkiller na gaya ng acetaminophen. Subalit, hindi iminumungkahi na uminom ng mga painkiller na gaya ng aspirin, ibuprofen, at naproxen.
  • Gamot sa lagnat. Kung ang pasyente ay mayroon ding lagnat, maaari rin siyang resetahan ng gamot sa lagnat gaya ng paracetamol. Karaniwang iniinom ang gamot sa lagnat sa tuwing ika-apat na oras, lalo na kung ito ay mataas. Ang ibang mga gamot sa lagnat ay iniinom naman tuwing ika-anim na oras. Subalit, kung humupa na ang lagnat at paminsan-minsan na lamang, maaaring uminom na lamang ng gamot kapag ito ay kailangan.

Bukod sa mga nabanggit na gamot, maaari ring makatulong ang mga sumusunod na simpleng lunas:

  • Pag-inom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig ay nakatutulong upang maging mas madalas ang pag-ihi at mailabas ang mga Nakatutulong din ito upang ma-iwasang ma-dehydrate ang katawan at bumaba ang lagnat.
  • Paglagay ng heating pad. Upang maibsan ang pananakit, makatutulong din ang paglalagay ng heating pad sa tiyan, likod, o tagiliran. Kung walang heating pad, maaaring maglagay ng mainit na tubig sa isang bote at balutan ito ng tuwalya upang hindi mapaso ang balat.
  • Pagpahid sa katawan ng basang tuwalya. Kung ang pasyente ay nilalagnat, nakatutulong ang pagpahid ng basang tuwalya sa katawan upang bumaba ang temperatura. Kung kaya ng pasyente na malamig na tuwalya ang ipahid sa kanya, gawin ito. Subalit kung ang pasyente ay nakararanas ng panginginig, mas mainam na maligamgam na tuwalya lamang ang ipahid.
  • Pagtulog. Nakatutulong ang pagtulog ng 8 oras upang manumbalik ang lakas ng katawan. Sa pagtulog, ang katawan ay naglalabas ng mga hormone na nakatutulong sa paghilom ng anumang mga sakit na nararamdaman.

Ang kidney infection ay madali lamang malunasan, gaya ng UTI. Hindi naman ito mapanganib. Sa loob ng 1-2 araw na pag-inom ng mga gamot, maaaring gumaan na ang pakiramdam. Subalit, kailangang tapusin ang gamutan sa loob ng 7 araw upang tuluyang mapuksa ang mga bacteria sa mga bato.