Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang sinusitis ay mayroong dalawang pangunahing uri: acute at chronic. Sa acute sinusitis, maaaring gumaling sa kondisyon kahit walang nilalapat na gamot, subalit ito ay posibleng tumagal ng 1 hanggang 3 buwan. Sa chronic sinusitis naman, maaaring tumagal ito ng maraming taon.

Anumang uri ng sinusitis ang nakaaapekto sa’yo ngayon, maaaring maibsan ang mga sintomas sa pamamagitan ng mga sumusunod na lunas kahit nasa bahay lamang:

 • Pag-inom ng maraming tubig. Ang sanhi ng sinusitis ay maaaring virus o Upang mailabas ito ng katawan, uminom ng maraming tubig araw-araw. Iminumungkahi ng mga doktor na uminom ng 1 baso ng tubig kada 2 oras.
 • Pagkakaroon ng sapat na tulog. Dahil madalas ding nakararanas ng pananakit ng ulo ang mga taong may sinusitis, makatutulong ang pagkakaroon ng sapat na tulog upang maibsan ang pananakit. Bukod dito, ang pagtulog nang sapat ay nakatutulong sa paghilom ng anumang kondisyon sapagkat ang katawan ay mas nakagagawa ng mas maraming white blood cell na lumalaban sa mga mikrobyo.
 • Pagtulog nang mas mataas ang puwesto ulo. Makatutulong din ang pagtulog nang mas mataas ang kinalalagyan ng ulo. Sa tulong ng gravity, nahihila nito pababa ang naipong sipon at mas madali itong mailabas kinabukasan pagkagising. Dagdag dito, maiiwasan ang pagbalik ng sipon sa ulo na maaaring magresulta sa pananakit nito.
 • Paglanghap ng mainit na singaw o steam. Maaari ring lumuwag ang mga daanan ng ilong sa pamamagitan ng paglanghap ng mainit na singaw. Magpakulo lamang ng tubig at ilagay ito sa maliit na palanggana. Bahagyang magtalukbong ng tuwalya o kumot upang makulong ang singaw at mas madali itong malanghap.
 • Paglalagay ng hot compress. Isa pang paraan upang lumabnaw ang naipong sipon ay ang paglalagay ng hot compress sa gilid ng ilong. Kung walang hot compress, maaaring gumamit ng bimpo at siyang basain ng mainit na tubig. Pigain ito at ipatong sa gilid ng ilong. Puwede ring ilagay ito sa ulo upang mabawasan ang pananakit nito.
 • Pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Upang malabanan ng immune system ng katawan ang mga mikrobyong sanhi ng sinusitis, mainam na kumain ng masusustansyang pagkain. Ayon sa World Health Organization (WHO), makabubuti ang pagkain o paglalahok ng mga pampalasa, gaya ng bawang, sibuyas, at luya sapgkat ang mga ito ay nagtataglay ng antioxidant, antibacterial, at antifungal property. Iminumungkahi rin ng WHO na kumain ng 2 hanggang 5 gramo ng mga ito upang mas mabilis na gumaling sa sinusitis.
 • Paghigop ng mainit na sabaw o pag-inom ng mainit na herbal tea. Maaari ring lumabnaw ang naipong sipon sa pamamagitan ng paghigop ng mainit na sabaw o pag-inom ng mainit na herbal tea. Maaaring gumawa ng chicken soup o sopas na manok na may paminta upang mas mabilis na mainitan ang katawan at lumabnaw ang sipon. Maaari ring gumawa ng mga maiinit na herbal tea na gaya ng salabat na may paminta. Mainam na lahukan ng paminta ang mga sabaw o herbal tea dahil nagtataglay ito ng mga antibacterial at anti-inflammatory property.
 • Paggamit ng humidifier. Upang maging mas magaan ang paghinga, iminumungkahi rin ng mga doktor na gumamit ng humidifier sa kuwarto. Isa itong maliit na electrical appliance na nagbubuga ng malamig at mamasa-masang singaw. Nakatutulong ang paglanghap sa singaw nito upang hindi matuyuan ang mga daanan ng ilong.
 • Paggamit ng mga essential oil. Ang mga essential oil na gaya ng eucalyptus oil at peppermint oil ay maaari ring magbigay ng ginhawa sa paghinga ng pasyente. Maaari itong ipatak sa mainit na tubig at amuy-amuyin ang singaw nito. Ang “mint” na amoy mula sa mga essential oil ay nakapagdudulot ng malamig at maginhawang pakiramdam. Maaari rin itong ipahid sa ulo upang mawala ang pananakit nito. Bagama’t wala pang sapat na ebidensya, ang mga essential oil ay pinaniniwalaang nagtataglay ng anesthetic property na nakatutulong sa pagbawas ng anumang pananakit at stress na nararamdaman ng pasyente.

Kung nagawa na ang lahat ng mga nabanggit na home remedy subalit wala pa ring bisa, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas:

Image Source: www.freepik.com

 • Paggamit ng mga decongestant o nasal spray. Ang mga decongestant o nasal spray ay nakatutulong upang mabawasan ang pamamaga ng mga daanan ng ilong. Sa pagluwag ng mga ito, mas madaling nang makapapasok ang hangin at nagreresulta ito sa mas maayos na paghinga. Dagdag dito, mas madali na ring mailalabas ang naipon na sipon sapagkat mas malawak na ang daanan nito.
 • Pagsasagawa ng nasal irrigation. Ang nasal irrigation ay ang paghuhugas o paglilinis ng loob ng ilong. Sa pamamaraang ito, gagamit ang doktor ng nasal aspirator (panghigop ng sipon ng bata), pagkatapos ay lalamnan niya ito ng saline solution. Papatungihin ng doktor ang pasyente upang mas madali niyang maipasok at maibuga ang laman ng nasal aspirator sa loob ng butas ng ilong. Sa pagbuga ng saline solution, mahuhugasan at maisisinga palabas ang naipon na sipon. Paulit-ulit itong gagawin ng doktor hanggang sa malinis ang loob ng ilong. Maaari rin namang ang pasyente na lamang ang magsagawa ng nasal irrigation sa bahay lalo na kung naturuan naman na ng doktor ng tamang pagsasagawa nito.
 • Pag-inom ng mga pain reliever. Maaari ring magreseta ang doktor ng mga pain reliever upang mawala ang pananakit ng ilong at ulo ng pasyente. Halimbawa ng mga gamot na maaaring ireseta ay aspirin, acetaminophen, o ibuprofen.
 • Pag-inom ng mga antibiotic. Para sa sinusitis na sanhi ng bacteria, maaaring magreseta ang doktor ng antibiotic, gaya ng amoxicillin. Batay sa tindi ng kondisyon, maaaring magtagal ang pag-inom ng antibiotic ng 3 hanggang 28 araw. Iminumungkahi rin ng mga doktor na ituluy-tuloy lamang ang pag-inom nito ayon sa inirekomendang dosage, dalas, at tagal nito kahit na wala ng nararamdamang mga sintomas upang tuluyang mapuksa ang mga mikrobyo.
 • Pagpapahid ng mga antifungal medication. Kung ang sanhi ng sinusitis ay fungus, maaaring bigyan ng doktor ang pasyente ng mga antifungal medication. Kadalasan, ang inireresetang gamot ay ang mga ipinapahid na uri o Halimbawa ng mga gamot na ito ay amphotericin B, gluconazole, itraconazole, voriconazole, at ketoconazole.
 • Pagtuturok ng mga anti-allergy injection. Kung ang sanhi naman ng impeksyon sa sinus ay alerhiya, maaaring turukan ng doktor ang pasyente ng anti-allergy injection. Sa pamamagitan ng gamot na ito, ang pasyente ay makaiiwas sa pagkakaroon ng malubhang allergic reaction na maaaring magresulta sa
 • Pag-inom ng mga antihistamine. Maaari ring magreseta ang doktor ng mga antihistamine sa pasyenteng may sinusitis na dulot ng allergic reaction. Sa tulong ng gamot na ito, mababawasan ang pamamaga ng mga nasal passage at sinus passage. Dagdag dito, nakatutulong din ito sa pagbawas ng pangangati ng ilong na nararamdaman ng pasyente.
 • Pagsasailalim sa operasyon. Maaari ring sumailalim sa operasyon ang pasyente kung wala na talagang bumibisang mga lunas. Batay sa uri, sanhi, at tindi ng kondisyon, maaaring ayusin lamang ng doktor ang buto na naghihiwalay sa mga nasal passage, tanggalin ang mga nasal polyp, o kaya naman ay buksan ang mga saradong nasal passage. Hindi naman gaanong komplikado ang operasyong ito at maaari ring umuwi agad ang pasyente pagkatapos ng operasyon.

Ang sinusitis ay isang pangkaraniwang kondisyon at naaapektuhan ang kahit na sinuman. Ganunpaman, ang mga simpleng kaso nito ay nawawala nang kusa sa loob ng 10 araw. Kung tumagal ang kondisyon ng higit 10 araw o nakararamdam ng mga kakaibang sintomas, magpakonsulta agad sa doktor upang mabigyan ng angkop na lunas.