Buod

Ang balanitis ay isang uri ng impeksyon na nakaaapekto sa ulo ng ari ng lalaki. Kapag nagkaroon nito, mapapansin na mamulamula ang ulo ng ari na may kasamang pamamaga, pananakit, panghahapdi, at pangangati.

Ang kondisyong ito ay maaaring dulot ng mga mikrobyo na gaya ng bacteria, virus, at fungi. Maaaring dulot din ito ng pagkairita ng balat dahil sa paggamit ng matapang na sabon, pabango, lubricant, condom, at iba’t iba pang ginagamit sa ari ng lalaki. Maaari ring dulot ito ng kakulangan sa wastong paglilinis ng ari, pagsusuot ng masikip na brief, o pagsasalsal nang madalas.

Dagdag dito, ang balanitis ay maaari ring isa sa mga sintomas ng isang sexually transmitted disease o STD. Ganunpaman, ito ay hindi sa lahat ng pagkakataon. Kung ito ay STD, maaaring may iba pang pinapakitang sintomas ang ari, gaya ng pagkakaroon ng tulo, pagkirot habang umiihi, o pagkakaroon ng butlig-butlig.

Maaari namang malunasan ang impeksyon sa ulo ng ari ng lalaki batay sa uri, sanhi, at tindi ng kondisyon. Ang simpleng impeksyon ay maaaring magamot sa pamamagitan ng wastong paglilinis ng ari, pagpapahid ng mga cream o ointment, at pag-inom ng mga gamot.

Kasaysayan

Walang gaanong impormasyon tungkol sa kasaysayan ng kondisyong ito. Subalit ayon sa datos, ang balanitis ay karaniwang nakaaapekto sa 11% ng kalalakihan at 3% sa mga batang kalalakihan sa Estados Unidos.

Sa buong mundo naman, ang kondisyong ito ay nakaaapekto sa 3% ng kalalakihang populasyon na hindi pa natutuli. Karaniwang nakaaapekto ito sa mga lalaking hindi pa tuli sapagkat nagkakaroon ng smegma o latak ang singit-singit ng balat ng ari. Sa bawat 20 kalalakihan, 1 sa kanila ay mayroong balanitis.

Mga Uri

Ang balanitis ay mayroong tatlong pangunahing mga uri. Kabilang dito ang mga sumusunod:

 • Zoon’s balanitis. Ito ang pinakalaganap na uri. Sa Zoon’s balanitis, karaniwang naaapektuhan ang mga middle-aged at matatandang kalalakihan na hindi pa natutuli.
 • Circinate balanitis. Ang circinate balanitis ay ang pagkakaroon ng impeksyon sa ulo ng ari dahil sa reactive arthritis. Bukod sa pangkaraniwang pamumula ng ulo ng ari, mapapansin din na tila may “circle” (circinate), o hugis-bilog na mala-singsing ang ari.
 • Pseudoepitheliomatous, keratotic, and micaceous balanitis. Ito ay isang madalang na kondisyon na nakaaapekto sa mga kalalakihang matanda na nang natulian. Sa uring ito, mapapansin na makaliskis ang ulo ng ari at tila may butlig-butlig ito.

Mga Sanhi

Image Source: www.aarp.org

Maaaring magkaroon ng balanitis o impeksyon sa ulo ng ari ng lalaki dahil sa mga sumusunod:

 • Pagkaipon ng mga mikrobyo, gaya ng bacteria, virus, o fungi sa ulo ng ari
 • Pagkairita ng balat dahil sa paggamit ng matapang na sabon, pabango, lubricant, at condom
 • Hindi wastong paglilinis ng ari
 • Pagsusuot ng masikip na brief
 • Pagsasalsal nang madalas
 • Pagkakaroon ng mga sakit sa balat, gaya ng eczema o psoriasis
 • Pagkakaroon ng sexually transmitted disease o STD

Batay sa sanhi, maaaring makahawa o hindi makahawa ang balanitis. Kung ang sanhi lamang nito ay mga bagay o gawain na nakaiirita ng balat, hindi ito nakahahawa. Subalit, kung ang impeksyon ay dulot ng STD, ito ay maaaring makahawa.

Mga Sintomas

Ang anumang impeksyon sa ulo ng ari ng lalaki ay tinatawag na balanitis kahit ano pa man ang sanhi nito. Masasabing may balanitis ang isang lalaki kung siya ay nakararanas ng mga sumusunod na sintomas:

 • Pamumula ng ulo ng ari o iba pang mga bahagi nito
 • Pamamaga ng ari
 • Pangangati ng ari
 • Pananakit o panghahapdi ng balat ng ari
 • Pagsusugat ng ari lalo na kung kinakamot
 • Pagkakaroon ng mabahong amoy ng ari
 • Pagkakaroon ng discharge sa balat ng ari

Ang pasyenteng may balanitis ay maaaring magkaroon ng discharge o pagtutubig sa balat ng ari dulot ng pagkasugat-sugat nito. Subalit, kung ang discharge ay nagmumula sa loob ng ari, maaaring ang balanitis ay hindi dulot ng simpleng iritasyon lamang. Maaaring ito ay isa sa mga sintomas ng STD.

Mga Salik sa Panganib

Image Source: www.freepik.com

Ang bawat kalalakihan, bata man o matanda, ay maaaring magkaroon ng impeksyon sa ulo ng ari o balanitis. Subalit, mas mataas ang posibilidad na magkaroon nito dahil sa mga sumusunod na salik:

 • Hindi natulian o pagiging supot. Sa Pilipinas, ang pagtutuli ay bahagi ng kultura. Karaniwang tinutulian ang mga kalalakihang Pilipino kapag sumapit na sila ng 8 hanggang 12-taong-gulang. Subalit, kapag ang isang lalaki ay supot, mas malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng balanitis sapagkat naiipunan ang kanyang ari ng mga latak. Dahil dito, maaari itong pamahayan ng mga mikrobyo.
 • Pagkakaroon ng diabetes. Kung ang isang lalaki ay may diabetes, mas mataas ang posibilidad niyang magkaroon ng balanitis. Dahil naglalaman ng mataas na dami ng asukal ang kanyang ihi, maaaring maiwan ito sa balat ng kanyang ari at pamahayan ng mga bacteria. Kapag may asukal ang ihi, mas lapitin ito ng mga mikrobyo.
 • Pakikipagtalik nang walang proteksyon. Kung ang isang lalaki ay nakipagtalik sa isang babae ng walang proteksyon, maaari siyang magkaroon ng balanitis lalo na kung ang kapareha ay mayroong STD.
 • Pagkakaroon ng urinary catheter. Maaari ring magdulot ng balanitis kung ang lalaki ay mayroong nakakabit na urinary catheter. Ito ay isang uri ng manipis na tubo na ipinapasok sa loob ng ari ng mga pasyente na hindi makaihi nang maayos. Dahil ang catheter ay foreign object, maaari itong magdulot ng impeksyon at pamumula lalo na kung ang pagkakakabit nito ay may katagalan na.

Mga Komplikasyon

Kung hindi agad malalapatan ng wastong lunas ang impeksyon sa ulo ng ari ng lalaki, maaari itong magresulta sa mga sumusunod na komplikasyon:

 • Pagkakaroon ng nakasasagabal na peklat sa butas ng ari
 • Pagsikip ng butas ng ari o urethral stricture
 • Hirap sa pag-ihi o urinary retention
 • Pagbalik ng ihi sa mga kidney (bato) o vesicoureteral reflux
 • Kakulangan ng supply ng dugo sa ari

Kung magkukulang ang supply ng dugo sa ari, maaaring hindi tuluyang tumigas ang ari at makasagabal ito sa pakikipagtalik.

Pag-Iwas

Image Source: www.acsh.org

Upang hindi magkaroon ng balanitis, iminumungkahing gawin ang mga sumusunod:

 • Pagligo araw-araw. Ugaliing maligo araw-araw upang maalis ang mga mikrobyo sa katawan. Bigyang pansin ang wastong paglilinis ng ari at huwag gumamit ng matatapang na sabon. Banlawan at tuyuin ang ari nang maigi upang hindi ito agad pagpawisan at magkaroon ng mabahong amoy.
 • Pagpapatuli. Dahil ang kadalasang naaapektuhan ng kondisyong ito ay mga kalalalakihang hindi natulian, mas mainam na magpatuli upang ma-iwasan ang pagkaipon ng latak sa mga singit-singit ng balat ng ari.
 • Pagsusuot ng malinis at komportableng damit. Magsuot ng malilinis at komportableng damit pang-ibaba upang hindi magkaroon ng iritasyon ang ari. Kung minsan, ang mga ginagamit na sabong panlaba sa mga brief, shorts, o pantalon ay nakapagdudulot ng iritasyon. Kung magsusuot naman ng masisikip na damit pang-ibaba, laging makikiskis ang ari at maaari itong magresulta sa pamumula.
 • Paggamit ng condom. Kung hindi lubusang kilala ang kapareha sa pakikipagtalik, mas mainam na gumamit ng Bukod sa pagbibigay ng proteksyon sa hindi planadong pagbubuntis, nagsisilbi itong harang sa mga mikrobyo na maaaring dumikit sa ari.

Sanggunian