Gamot at Lunas  

Ang impeksyon sa ulo ng ari ng lalaki o balanitis ay madali lamang malunasan, lalo na kung ang sanhi nito ay simpleng pagka-irita lamang ng balat. Kadalasan, gumagaling ang pasyente sa pamamagitan ng wastong paglilinis ng ari, pagpapahid ng ointment, at pag-inom ng mga gamot. Upang gumaling ang kondisyon, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas:

Image Source: www.thesun.co.uk

  • Antibiotic. Kung ang sanhi ng impeksyon ay mga bacteria, maaaring magreseta ang doktor ng mga antibiotic. Maaaring magpahid ang pasyente ng antibiotic cream sa kanyang ari o kaya naman ay uminom ng mga tabletang uri ng antibiotic na gaya ng erythromycin at penicillin.
  • Antifungal cream. Kung nakipagtalik sa babaeng may STD na gaya ng candidiasis, maaaring maipasa ang mga fungi sa ari ng lalaki. Upang mapatay ang mga fungi, maaaring magreseta ang doktor ng antifungal cream. Kadalasan, ang mga inireresetang antifungal cream ay naglalaman ng nystatin, clotrimazole, miconazole, o
  • Steroid cream. Kung ang pasyente ay naaapektuhan ng mga sakit sa balat o allergic reaction, maaari ring mamantal at mamaga ang kanyang ari. Upang matanggal ang pamamaga nito, maaaring magpahid ang pasyente ng steroid cream. Nagtataglay kasi ang mga steroid cream ng hydrocortisone kaya mabisa itong pantanggal sa pamamaga.
  • Anti-itch cream. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nangangati ang ari ng pasyenteng may Subalit, kung nakararanas ng pangangati, maaaring gumamit ang pasyente ng anti-itch cream. Kahit walang reseta ng doktor ay nakabibili nito sa mga botika.
  • Pagpapatuli. Kung ang impeksyon ay pabalik-balik, maaaring mapigilan ito kung ang lalaki ay magpapatuli. Sa pamamagitan ng pagpapatuli, mas nagiging batak ang balat ng ulo ng ari at mas nalilinis ito nang maigi. Dahil dito, nagiging mas mababa ang posibilidad ng pasyente na maipunan ng latak o dumi ang kanyang ari.

Bukod sa mga nabanggit, nangangailangan din na gawin ng pasyente ang mga sumusunod na simpleng lunas upang mas mabilis siyang gumaling sa kanyang kondisyon:

Image Source: www.freepik.com

  • Paghuhugas ng ari araw-araw. Upang matanggal ang mga mikrobyo, ugaliing hugasan ang ari araw-araw. Dahil ang ari ay mayroon nang pamumula at pananakit, banayad lamang itong linisin at iwasan ang madiin na pagkakakuskos. Tuyuin ang ari at ang mga paligid nito nang maayos upang hindi na lalong kumalat pa ang mga mikrobyo. Kung ang pasyente ay isang sanggol, hugasan ang kanyang ari gamit ang sabon at tubig. Dagdag dito, makatutulong kung iiwasan muna ang paggamit ng baby wipes.
  • Paggamit ng maligamgam na tubig sa paghuhugas ng ari. Kung huhugasan ang ari, mas mainam na gumamit ng maligamgam na tubig. Ito ay dahil ang mainit-init na temperatura ng tubig ay nakatutulong upang mabawasan ang pamamaga at pangangati ng balat ng ari.
  • Paggamit ng alternatibo sa sabon. Habang nagpapagaling sa kondisyon, mas mainam na gumamit muna ng mga soap substitute na gaya ng Nagbibigay-ginhawa ito sa balat ng ari lalo na kung ito ay may pangangaliskis dulot ng mga sakit sa balat. Mayroon kasing itong protective film na nakatutulong sa pagpapanatili ng moisture ng ari.
  • Madalas na pagpapalit ng damit pang-ibaba. Upang ma-iwasan ang patuloy na pagkalat ng impeksyon, ugaliing magpalit ng damit pang-ibaba nang madalas. Kung ang pasyente ay isang sanggol, palitan ang kanyang lampin tuwing 3 o 4 na oras upang hindi mababad ang kanyang ari sa ihi.

Kadalasang nalulunasan ang balanitis sa loob ng ilang mga araw lalo na kung sinusunod ng pasyente ang mga payo ng doktor. Subalit, kung hindi gumagaling ang kondisyon sa loob ng 1 linggo, magpasuri muli sa doktor upang mabigyan ng mas angkop na lunas.

Para naman sa mga katanungan kung maaari pa ring makipagtalik ang pasyenteng may balanitis, ito ay nababatay sa kondisyon. Kung ang mga sintomas ay hindi malubha at dulot lamang ng simpleng iritasyon, maaari pa namang makipagtalik.

Subalit, kung ang balanitis ay dulot ng mga nakahahawang sakit, ipinapayo ng mga doktor na huwag munang makipagtalik habang hindi pa tuluyang gumagaling. Bagama’t ang pagsusuot ng condom ay nakatutulong sa pagpigil ng mga mikrobyo na mapunta sa kapareha, hindi ito palaging mabisa sapagkat may iba’t ibang uri ng mga STD.