Gamot at Lunas

Ang kagat ng ipis o cockroach bite ay puwedeng magdulot ng alerhiya o iba pang matinding reaksyon sa katawan. Kaya naman kapag nakagat ng ipis, gawin agad ang mga sumusunod na gamot at lunas:

  • Hugasan ng sabon at tubig ang kagat. Kung napansing may kagat ng ipis ang anumang bahagi ng katawan, hugasan agad ito ng sabon at tubig. Ito ay nakatutulong upang maalis ang mga mikrobyong nakadikit sa balat at mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng impeksyon.
  • Pahiran ng antiseptic. Pagkatapos hugasan ng sabon at tubig ang kagat ng ipis, pahiran ang nakagat na bahagi ng antiseptic. Ang antiseptic ay nakatutulong upang mapatay o mapigilan ang pagdami ng mga mikrobyo sa balat. Isang halimbawa ng antiseptic na matatagpuan sa bahay ay isopropyl o rubbing alcohol. Gamit ang bulak, dampian ng alcohol ang bahaging nakagat ng ipis.Bukod sa alcohol, puwede ring gumamit ng hydrogen peroxide o agua oxigenada. Buhusan ng kaunting agua oxigenada ang bahaging nakagat ng ipis. Mapapansin na bubula ito sapagkat ang agua oxigenada ay naglalabas ng oxygen kapag nilapat sa apektadong bahagi. Ang pagbula ay nakatutulong sa pag-angat ng anumang dumi o mikrobyo sa balat upang mas madali itong linisin.Kung walang alcohol o agua oxigenada, puwede ring gawing antiseptic ang baking soda. Ang baking soda ay mayroong anti-inflammatory at antiseptic property, kaya naman ito ay madalas na ginagamit na sangkap sa mga commercial cream para sa pamamaga at pangangati. Gumawa lamang ng baking soda paste sa pamamagitan ng paghahalo ng parehas na dami ng baking soda at suka. Ipahid ang nagawang paste sa bahaging nakagat ng ipis at hayaan ito ng hanggang 20 minuto.
  • Maglagay ng yelo. Ang kagat ng ipis ay puwede ring magdulot ng pangangati at pamamaga. Upang maiwasan ang pagkamot sa kagat ng ipis at lalong pamamaga nito, lagyan lamang ang apektadong bahagi ng yelo. Subalit, huwag itong direktang ididikit sa balat. Ang yelo kasi ay puwedeng magdulot ng frostbite, na nagpapabagal ng pagdaloy ng dugo sa mga Upang maiwasan ang frostbite, ilagay ang yelo sa ice pack o kahit plastik at balutan ito ng manipis na tuwalya. Kapag nagawa na ito, puwede nang ipatong ang yelo sa bahaging nakagat ng ipis. Paulit-ulit na maglagay ng yelo hanggang sa mabawasan ang pangangati at pamamaga.
  • Gumamit ng mga OTC cream at amut. Kung ang mga nabanggit na pang-unang lunas ay hindi gaanong mabisa, puwedeng bumili ng mga over-the-counter (OTC) na hydrocortisone cream sa botika. Tanungin lamang ang pharmacist kung ano ang puwedeng hydrocortisone cream o insect bite cream na puwedeng pang-gamot sa kagat ng ipis. Bukod sa mga OTC cream, puwede ring bumili ng mga OTC antihistamine medication. Mayroong mga tableta nito o kaya naman ay Ang pag-inom ng antihistamine ay nakatutulong upang mabawasan ang pangangati, pamamaga, o anumang reaksyon ng katawan o alerhiya.

Ayon sa mga doktor, ang kagat ng ipis ay hindi mapanganib at puwedeng gumaling sa pamamagitan ng mga nabanggit na lunas. Subalit, agad na magpatingin sa doktor kung ang pasyente ay nakararanas ng mga matitinding reaksyon sa kagat ng ipis, kagaya ng hirap sa paghinga, pamamaga ng labi, dila, o lalamunan; pagkahilo, pagkakaroon ng maraming pantal, pananakit ng tiyan, o pagsusuka.