Gamot at Lunas  

Ang kagat ng surot o bed bug bites ay puwedeng gumaling sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Upang mapabilis ang paggaling nito, gawin ang mga sumusunod.

  • Hugasan ang mga bahaging nakagat ng surot. Ang pasyenteng nakagat ng surot ay tiyak na makati ang pakiramdam. Upang maginhawahan ang pasyente, hugasan ang mga nakagat na bahagi gamit ang sabon at malinis na tubig. Bukod sa nakababawas ang paghuhugas ng pangangati, nakatutulong ito upang bumaba ang posibilidad na magkaroon ng impeksyon ang balat.
  • Magpahid ng steroid cream. Isa sa mga pangunahing lunas ng kagat ng surot ay ang pagpapahid ng steroid cream sa mga apektadong bahagi. Ang steroid cream ay nakatutulong upang mabawasan ang pangangati at pamamaga ng balat. Puwedeng makabili steroid cream sa botika kahit walang reseta basta’t mababa lamang ang dosage. Ang ibang mga brand na mas malakas o matapang ang formulation ay nangangailangan ng reseta ng doktor. Kadalasan, ang mga steroid cream na kagaya ng hydrocortisone cream ay ligtas gamitin ninuman. Subalit, kung ang isang babae ay buntis, iminumungkahi na magpakonsulta sa doktor upang malaman kung ano ang pinaka-angkop na uri ng steroid cream na hindi magdudulot ng masamang epekto sa ina at sa sanggol.
  • Uminom ng oral antihistamine. Ang mga oral antihistamine na katulad ng diphendydramine ay nakatutulong din sa pagbawas ng pangangati ng balat. Kadalasang iniinom ito kapag ang pangangati ay nakaaapekto na sa wastong pagtulog ng pasyente. Kung ang pasyente naman ay nakararanas ng matinding allergic reaction, puwede ring magreseta ang doktor ng
  • Uminom ng pain reliever. Kung labis na nagkakamot ng balat ang pasyenteng nakagat ng surot, malaki ang posibilidad na humapdi, manakit, at magsugat ang kanyang balat. Kung hindi na matiis ang pananakit, makatutulong ang pag-inom ng mga over-the-counter na pain reliever.
  • Uminom ng antihistamine. Kung ang pasyenteng nakagat ng surot ay mayroon nang impeksyon sa balat, maaaring magreseta ang doktor ng antibiotic. Bukod dito, puwede ring bigyan ang pasyente ng antiseptic solution, upang malinis ang mga apektadong bahagi at maiwasan ang paglala ng impeksyon.
  • Dampian ang balat ng malamig na tuwalya o ice pack. Mabisang pambahay na lunas ang paglalagay ng malamig na tuwalya o ice pack sa mga bahaging nakagat ng surot. Nakatutulong ang lamig sa pagpapamanhid ng ng mga apektadong bahagi, kaya naman nababawasan nito ang pangangati at pamamaga ng balat.
  • Lagyan ang balat ng baking soda paste. Ang baking soda ay isang uri ng alkaline chemical compound at may pH level na 9. Dahil dito, nababawasan nito ang pagka-acidic ng balat na nakapagpapalala sa pangangati at pamamaga. Upang makagawa ng baking soda paste, haluin lamang ang isang kutsara ng baking soda sa kaunting tubig hanggang sa lumapot ito. Pagkatapos ay ipahid ang paste sa mga bahaging nakagat ng surot.
  • Pagpigil sa pagkamot ng mga bahaging nakagat ng surot. Hangga’t maaari ay huwag kakamutin ang mga bahaging nakagat ng surot upang hindi magsugat at magdulot ng impeksyon. Upang mabawasan ang pangangati, mas mainam na maligo na lamang gamit ang maligamgam na tubig.

Kung hindi nawala ang pangangati at pamamagang hatid ng kagat ng surot sa loob ng isa hanggang dalawang linggo matapos gawin ang mga nabanggit na lunas, magpakonsulta na sa doktor. Kailangan din ng medical check-up kung ang mga pantal ay lalong kumakalat o kaya naman ay nagkakaroon na ng nana.