Gamot at Lunas

Bagama’t ang kanser sa baga (lung cancer) ay isang nakamamatay na sakit, maaari naman itong malunasan. Upang hindi ito lumala, ang pasyente ay posibleng sumailalim sa mga sumusunod:

  • Operasyon. Maraming iba’t ibang uri ng operasyon sa lung cancer. Pero sa kabuuan, ang layunin ng operasyon ay ang pagtanggal ng mga cancer cells ng baga. Kailangang isagawa ito upang hindi na madamay pa ang mga malulusog na cells ng baga at para maibsan ang hirap sa paghinga.
  • Chemotherapy. Isa rin sa mga kilalang pamamaraan sa paggamot ng cancer ay ang chemotherapy. Ang chemotherapy ay hindi isang uri ng operasyon. Sa pamamaraang ito, binibigyan ng gamot ang pasyente upang paliitin at tunawin ang mga cancer cells ng baga. Ang mga gamot na ito ay maaaring inumin o kaya naman ay ipinadadaan sa suwero.
  • Targeted therapy. Kung ang chemotherapy ay pinapaliit o tinutunaw ang cancer cells, ang targeted therapy naman ay gumagamit ng mga gamot upang maharangan o mapigilan ang pagtubo ng mga bukol sa baga. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay pinapainom ng gamot o kaya naman ay itinuturok ang gamot sa suwero.
  • Radiation therapy. Sa radiation therapy naman, gumagamit ng malakas at purong ilaw na gaya ng ginagamit sa X-ray upang mamatay ang mga cancer cells. Subalit, sa pamamaraang ito, posible ring madamay at maapektuhan ang mga malulusog na cells ng baga.