Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Upang gumaling sa kondisyon na ito, maaaring gawin ang mga sumusunod na lunas sa pasyente:

  • Minor surgery. Isa sa mga pangunahing lunas ng skin cancer ay minor surgery. Hindi ito isang madugong operasyon sapagkat ito ay minor lamang at ang balat lamang ang kailangang tistisin. Subalit, kung ang mga cancer cell ay kumalat na sa iba’t ibang bahagi ng katawan, maaaring isang major surgery na ang gawin, kung saan kailangang buksan o hiwain ang ibang bahagi ng katawan.
  • Chemotherapy. Kung ang pasyente ay hindi maaaring tistisan, maaari siyang isailalim sa chemotherapy. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay iinom lamang ng mga cancer medication upang mapatay ang mga cancer cell sa balat. Bukod sa tabletang mga uri, maaari ring magreseta ang doktor ng mga pinapahid o tinuturok na gamot.
  • Radiation therapy. Sa radiation therapy, gumagamit ng malakas at purong ilaw upang mapuksa ang mga cancer cell sa balat. Karaniwang ginagamit ito kung kasama sa mga naaapektuhang bahagi ay ang mukha. Kadalasan kasi, napaka-komplikado ang kailangang paraan ng pagtitistis upang gamutin ang mukha.
  • Cryotherapy. Sa pamamaraang ito, ang balat ay lalagyan ng liquid nitrogen upang “magyelo” ang mga cancer cell. Kapag nagyelo na ang mga ito, mas madali na itong tistisin at tanggalin.
  • Curettage at electrodessication. Sa curettage, gagamit ang doktor ng isang mahabang kutsilyo na hugis kutsara upang kaskasin ang mga cancer cell sa balat. Upang matanggal ang mga natitirang cancer cell, isasailalim naman ang pasyente sa electrodessication. Sa pamamaraang ito, susunugin ang mga cancer cell sa pamamagitan ng electric needle.
  • Immunotherapy. Sa immunotherapy, ang balat ay papahiran ng cream na makapag-uudyok sa immune system na patayin ang mga cancer cell.

Bagama’t ang skin cancer ay isang nakababahalang kondisyon, maaari namang gumaling sa sakit na ito kung ito ay maaagapan. Tandaan, kapag maagang natukoy ang kanser, mas madali itong malunasan sapagkat ang mga cancer cell ay kakaunti pa lamang.