Gamot at Lunas  

Ang kanser sa bato o kidney cancer ay nakamamatay, subalit pwede naman itong malunasan. Batay sa kondisyon ng pasyente, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas:

  • Operasyon. Ang pagsasailalim sa operasyon ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang malunasan ang kanser sa bato. Batay sa kondisyon, maaaring gawin ang alinman na uri ng operasyon:
   1. Partial nephrectomy. Sa pamamaraang ito, titistisin o tatanggalin ng doktor ang mga namuong tumor sa bato upang hindi na makasagabal ang mga ito sa mga gawain ng bato sa katawan. Mainam ang ganitong uri ng operasyon para sa mga pasyenteng nasa unang yugto pa lamang ng kanser sa bato.
   2. Radical nephrectomy. Sa radical nephrectomy naman, ang buong bato ay tatanggalin, pati na rin ang mga nakapalibot dito na taba, adrenal gland, at mga lymph node o kulani. Ito ay isinasagawa kung malubha na ang kondisyon ng mga bato sa katawan at hindi na talaga maisasalba. Kung dalawang bato ang tinanggal, ang pasyente ay isasailalim sa dialysis. Dahil wala na ang dalawang bato, kailangan ng gumamit ng dialysis machine ang pasyente upang malinis ang kanyang dugo.
  • Cryoablation. Kung hindi naman angkop na isailalim sa operasyon ang pasyente, maaaring tanggalin ang mga bukol sa bato sa pamamagitan ng cryoablation. Sa pamamaraang ito, gagamit ang doktor ng espesyal na karayom at tuturukan ang mga tumor ng pasyente ng cold gas. Ang matinding lamig ay nakatutulong upang manigas at matunaw ang mga tumor.
  • Radiofrequency ablation. Kung sa cryoablation ay gumagamit ng lamig, sa radiofrequency ablation naman ay gumagamit ng init. Gaya ng cryoablation, gumagamit ang pamamaraang ito ng espesyal na karayom upang maturukan ang pasyente ng radiofrequency waves o kuryente upang mapainit at masunog ang mga tumor sa bato.
  • Targeted therapy. Kapag ang mga tumor ay nagkalat na sa iba pang mga bahagi ng katawan, maaaring sumailalim ang pasyente sa targeted therapy. Sa pamamaraang ito, iinom lamang ang pasyente ng mga gamot na pumupuntirya sa mga tumor. Dahil dito, pwedeng lumiit ang mga tumor o bumagal ang kanilang paglaki.
  • Immunotherapy. Sa immunotherapy naman, pinapalakas nito ang resistensya ng pasyente upang malabanan ang mga masasamang epekto ng mga tumor sa bato. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay maaaring bigyan ng mga gamot na gaya ng cytokine upang maging mas aktibo ang immune system sa paglaban sa mga tumor.
  • Chemotherapy. Sa chemotherapy, ang pasyente ay pinapainom o tinuturukan ng mga mas mabibisang gamot upang mapigilan ang pagkalat ng mga tumor. Ang pamamaraang ito ay kadalasang isa sa mga pinakapangunahing lunas sa ibang mga uri ng kanser. Subalit, minsanan lamang itong imungkahi ng mga doktor na gamiting lunas para sa kanser sa bato. Ito ay dahil sa ang mga gamot na ginagamit sa chemotherapy ay hindi gaanong bumibisa sa ibang mga uri ng kanser sa bato.
  • Radiation therapy. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay maaaring turukan ng gamot o lagyan ng implant na naglalaman ng mataas na Subalit katulad ng chemotherapy, hindi rin gaanong iminumungkahi ang radiation therapy para sa mga pasyenteng may kanser sa bato. Maaaring imungkahi ito ng mga doktor kapag nagkalat na ang tumor sa mga buto at iba pang kalapit na bahagi.

  Kung may mga sintomas na nararamdaman, huwag balewalain ang mga ito at magpakonsulta agad sa doktor. Tandaan na nakasalalay ang tagumpay ng gamutan ng kanser sa bato depende sa kung gaano kaaga natukoy ang sakit na ito at kung gaano ito kalubha.