Gamot at Lunas

Image Source: www.dailymail.co.uk

Madali lamang malunasan ang kanser sa bayag, lalo na kung nasa unang yugto pa lamang ito. Ang paggamot sa kondisyong ito ay nababatay sa uri at kung gaano na ito kalala. Ilan lamang sa mga pangkaraniwang lunas na maaaring isagawa sa pasyente ay ang mga sumusunod:

  • Orchiectomy. Ang orchiectomy ay isang uri ng operasyon kung saan ang apektadong bayag ay tinitistis o tinatanggal. Kadalasan, ito ang pangunahing lunas na isinasagawa sa mga pasyenteng may kanser sa bayag sapagkat kakaunti lamang ang maaaring idulot nitong komplikasyon kumpara sa chemotherapy at radiotherapy.
  • Chemotherapy. Kung ang kanser sa bayag ay medyo malubha na, maaari ring sumailalim ang pasyente sa chemotherapy upang mapatay ang mga natitirang cancer cell kahit natanggal na ang apektadong bayag. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay iinom lamang ng mga gamot o tuturukan nito. Nakatutulong din ang chemotherapy upang makasigurong hindi na manunumbalik pa ang mga cancer cell.
  • Radiotherapy. Karaniwan ding sumasailalim ang pasyente sa radiotherapy upang maging mas mabisa ang pagpuksa sa mga cancer cell sa bayag. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay ilalantad sa malakas at purong ilaw na nakatutulong sa pagpatay ng mga cancer cell. Ang ilaw na ginagamit dito ay ang katulad ng ilaw na ginagamit sa mga X-ray, ngunit mas malakas ito.

Maliit lang ang posibilidad na manumbalik ang kanser sa bayag. Kung hindi kumalat ang mga bukol sa isa pang bayag, maaari pa namang makabuntis ang isang lalaki. Subalit, dahil iisa na lamang ang bayag, kakaunting semilya na lamang ang magagawa nito at maaaring makaranas ng hirap sa pagkakaroon ng anak.