Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Maaaring lunasan ang kanser sa buto kung ito ay maagang na-detect at habang ito ay nagsisimula pa lamang. Ang ilan sa mga lunas para rito ay ang mga sumusunod:

  • Operasyon. Ang operasyon o pagtitistis ang isa sa mga pangunahing lunas sa nagsisimulang kaso ng kanser sa buto. Kung ang bukol ay halimbawang nasa itaas na bahagi ng buto, ito ay maaaring alisin nang hindi nagsasagawa ng aputation o pagtanggal ng bahaging apektado. Maaari ring alisin ang kalamnan na nasa paligid ng apektadong bahagi, subalit mangangailangan ng constructive surgery upang mapanatili o maibalik ang normal na paggana ng apektadong bahagi. Ang mga sakit na Ewing sarcoma, osteosarcoma, maging ang ilang uri pa ng kanser sa buto naman ay maaaring mangailangan ng chemotharapy bukod sa operasyon.
  • Radiation therapy. Ito ang karaniwang lunas para sa chondrosarcoma. Ang mga kaso ng Ewing sarcoma rin ay maaaring hindi kaagad malunasan kahit ng matataas na dose ng Kaya, ito ay maaaring sundan ng radiation therapy.
  • Stem cell transplant. Sa paraang ito, nilalagyan ang katawan ng mga stem cell mula sa sariling dugo ng pasyente makaraan ang isang operasyon. Ito ay dahil ang stem cell ay may pagkakataong gumawa ng mga bago at malulusog na selula na kailangan ng apektadong buto upang manumbalik ang natural na kalusugan nito.
  • Mga targeted therapie. Ang mga pamamaraang ito ay ginagamit upang mapatay ang mismong mga selula ng kanser. Ginagamit ang mga ito sa mga malalaking selula ng kanser sa buto na bumalik pagkaraan ng operasyon. May ilang mga uri na ng gamot na sadyang ginawa para sa paraang ito ng paglunas sa kanser.
  • Mga clinical trial. Maaaring sumali ang may kanser sa buto sa mga clinical trial. Dito ay tinutuklas ang iba’t ibang mga makabagong paraan sa paglunas sa kanser.