Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang kanser sa cervix ay isa sa mga pinakamadaling magamot na uri ng kanser lalo na kung matutukoy agad ito. Batay sa uri at tindi ng kondisyon, maaaring sumailalim ang pasyente sa mga sumusunod na lunas:

  • Operasyon. Kung ang kanser ay nasa unang yugto pa lamang, karaniwang nilulunasan ito sa pamamagitan ng operasyon. Kung kakaunti pa lamang ang mga bukol, maaaring tistisin lamang ang mga ito. Subalit, kung ang mga bukol ay kalat na, maaaring tistisin ang buong cervix pati na ang matris ng isang babae.
  • Chemotherapy. Maaari ring sumailalim ang pasyente sa chemotherapy upang malunasan ang kanyang kanser sa cervix. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay bibigyan ng mga tableta o injection na naglalaman ng mga sangkap na tumutulong sa pagpuksa ng mga cancer cell. Ang tanging problema lamang sa pamamaraang ito, maaari ring mapatay ang ilang mga malulusog na selula.
  • Radiation therapy. Kilala rin ang radiation therapy bilang isang mabisang paraan sa paggamot ng kanser sa May tinatawag na external at internal radiation therapy. Sa external, papadaanan lamang ng puro at malakas na ilaw ang apektadong bahagi, samantalang sa internal, papasukan ang ari ng radioactive material upang mapuksa ang mga cancer cell.
  • Targeted drug therapy. Sa targeted drug therapy, ang pasyente ay binibigyan din ng mga gamot na nakatutulong sa pagpuksa ng mga cancer cell sa Kumpara sa chemotherapy, hindi nito napapatay ang mga malulusog na selula. Ang tanging inaatake lamang nito ay ang mga mapinsalang selula sa cervix.
  • Immunotherapy. Bukod sa mga nabanggit, maaari ring sumailalim ang pasyente sa immunotherapy. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay bibigyan ng mga gamot upang mas lumakas ang kanyang resistensya. Sa pagtibay ng resistansya ng katawan, mas magiging aktibo ito sa pagpuksa ng mga cancer cell.

Ayon sa American Cancer Society, mas bumababa na ang mga bilang ng kababaihan na namamatay dulot ng kanser sa cervix. Sa tulong ng maagang deteksyon at regular na cervical screening, mas madali ng malunasan ang kondisyong ito. Kaya naman kung may nararanasang anumang kakaibang pagdurugo sa ari at pananakit ng balakang, agad magpakonsulta sa doktor upang matukoy kung ano ang sanhi nito.