Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang paggamot sa kanser sa mata ay nababatay sa sanhi, uri, at tindi ng kalagayan nito. Kung ang isang tao ay na-diagnose na mayrong eye cancer, maaaring sumailalim siya sa alinman sa mga sumusunod na lunas:

  • Operasyon. Isa sa pangunahing lunas ng kanser sa mata ay operasyon. Sa pamamaraang ito, ang mga bukol na tumubo sa mata ay titistisin. Maaari lamang itong isagawa kung ang mga bukol ay maliliit lamang at nakakakita pa ang pasyente sa matang naapektuhan.
  • Enucleation. Ang enucleation ay isang uri ng operasyon kung saan ay tinatanggal ang buong mata na naapektuhan. Isinasagawa ito kung ang mga bukol na tumubo ay napakalaki na at hindi na nakakikita pa ang pasyente. Pagkatanggal ng mata, papalitan ito ng artipisyal na mata upang maging mas kaaya-aya ang itsura ng pasyente.
  • Brachytherapy. Ang brachytherapy ay isang uri ng radiotherapy. Sa pamamaraang ito, ang mga bukol sa mata ay lalagyan sa loob ng mga plaque na naglalaman ng radioactive material upang mapuksa ang mga cancer cell.
  • External radiotherapy. Sa external radiotherapy naman, ang mga cancer cell ng mata ay patatamaan ng puro at malakas na ilaw upang mapuksa ang mga ito. Mas madali itong isagawa kaysa sa brachytherapy sapagkat ito ay external o sa labas lamang isinasagawa.
  • Chemotherapy. Maaari ring sumailalim sa chemotherapy ang pasyente upang mapuksa ang mga cancer cell sa mata. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay bibigyan lamang ng mga gamot na maaaring inumin o kaya naman ay itinuturok o pinapadaan sa suwero. Bagama’t tanyag ang chemotherapy sa paggamot sa iba’t ibang mga uri ng kanser, hindi ito mabisa para sa ibang uri ng kanser sa mata gaya ng eye melanoma.

Bukod sa mga nabanggit na pamamaraan, maaari ring magreseta ang doktor ng mga gamot upang maibsan ang iba pang mga sintomas na nararamdaman ng pasyente, gaya ng pamumula at pananakit ng mga mata. Maaari ring bigyan ang pasyente ng mga pain reliever upang maibsan ang sakit na nararamdaman.