Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang paglunas sa kanser sa obaryo ay batay sa kalubhaan ng kondisyon. Upang mapuksa ang mga cancer cell sa obaryo, maaaring isagawa ang isa o higit pa sa mga sumusunod na lunas:

  • Operasyon. Kung ang obaryo ay naapektuhan na ng kanser, maaaring isailalim ang pasyente sa isang operasyon. Sa mga unang yugto ng ovarian cancer, ang mga cancer cell ay hindi pa kumakalat sa ibang mga bahagi at nananatili pa lamang sa iisang obaryo. Dahil dito, maaaring imungkahi ng doktor na tanggalin ang isang obaryo, pati na rin ang fallopian tube nito upang hindi kumalat ang mga cancer cell. Sa ibang mga pagkakataon naman, ang mga cancer cell ay kumalat na sa dalawang obaryo. Dahil dito, maaaring tistisin silang dalawa, kasama ang mga fallopian tube ng mga ito. Maaari pa namang mabuntis ang isang babae kahit wala na siyang mga obaryo hangga’t nananatiling buo ang kanyang uterus o matris. Subalit, hindi na siya maaaring mabuntis sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan. Kung ang mga cancer cell naman ay kumalat na hanggang sa matris, ito ay titistisin na rin kasama ng mga obaryo at fallopian tube, upang hindi na magdulot ng panganib sa buhay ng pasyente. Subalit, kapag ang matris ay natanggal na rin, hindi na maaaring magbuntis ang isang babae.
  • Chemotherapy. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay regular na iinom o tuturukan ng mga chemotherapy drug upang mapatay ang mga cancer cell. Kadalasang isinasagawa ito kung ang pasyente ay hindi maaaring maoperahan o kaya naman ay kapag may mga naiwang cancer cell pagkatapos ng operasyon.
  • Radiation therapy. Ang radiation therapy ay ang paggamit ng mga X-ray beam upang mapuksa ang mga cancer cell. Subalit, hindi ito gaanong ginagamit na lunas para sa mga pasyenteng may malulubhang kondisyon. Kung gagamitin man ang paraang ito, maaaring ito ay upang maubos ang mga natirang cancer cell pagkatapos ng operasyon o kaya naman ay habang nasa unang yugto pa lamang ang kanser sa obaryo ng pasyente.

Mataas ang posibilidad na gumaling sa kondisyong ito kung ito ay matutukoy at malulunasan nang maaga. Subalit kung ito ay mapapabayaan, maaaring maapektuhan nito ang kakayanan ng pasyente na magkaroon ng anak o kaya naman ay magdulot ito ng panganib sa kanyang buhay.