Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang karamihan sa mga thyroid cancer ay maaaring gamutin, lalo na kapag hindi pa ito kumakalat sa ibang bahagi ng katawan. Subalit, kapag nasa advanced stage na ito kung saan mahirap o hindi na ito maaaring gamutin, ang maaari na lamang na ilapat na lunas ay alisin o kaya ay puksain ang malaking bahagi ng kanser. Ang layunin na lamang nito ay ang ma-iwasan ang lalong pang pagkalat nito.

Sa ibang mga pagkakataon naman ay palliative ang uri ng paglunas sa advanced stage ng thyroid cancer. Ang pamamaraang ito ay naglalayong bawasan ang pananakit na nararamdaman ng pasyente.

Ang ilan pa sa mga pamamaraan sa paglunas sa thyroid cancer ay ang sumusunod:

  • Operasyon upang tanggalin ang tumor. Nakatutulong ito lalo na kapag ang kanser sa thyroid ay nag-uumpisa pa lamang.
  • Radioactive Iodine. Ang paraan na ito ay ang paglalagay ng radioactive na iodine sa thyroid upang patayin ang selula ng tumor nito.
  • Thyroid hormone therapy. Sa paraang ito ay nilalagyan ng artificial na thyroid hormone ang katawan upang mapunan ang pagkukulang nito bunga ng pagkakaroon ng kanser sa
  • External beam radiation. Isa itong uri ng radiation therapy kung saan ang pasyente ay nakahiga o nakaupo at tinututukan ng ionizing radiation sa may leeg upang mapigilan ang pagkalat ng selula ng kanser.
  • Chemotherapy. Ginagamit para sa advanced stage ng kanser, ang chemotherapy ay ang paglalagay ng kemikal sa katawan upang puksain o patayin ang mga selula ng kanser.
  • Targeted therapy. Ito ay katulad ng chemotherapy, subalit mas tiyak ang mga selula o mga gene na pinupuntirya nito upang labanan ang kanser.