Gamot at Lunas

Ang kanser sa tiyan ay isang seryosong kondisyon at maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng pasyente. Upang hindi umabot sa ganitong sitwasyon, ang pasyente ay nangangailangang sumailalim sa mga sumusunod na lunas:

  • Operasyon. Upang hindi lumala ang kanser sa tiyan, ang pasyente ay maaaring sumailalim sa isang operasyon. Batay sa mga bahaging naapektuhan, maaaring tanggalin ang ilang bahagi ng tiyan o ang buong tiyan. Bagama’t natanggal na ng operasyon ang mga tumor sa tiyan, maaari pa ring magkaroon ng mga tumor lalo na kung ito ay malignant o kumakalat na uri ng kanser.
  • Radiation therapy. Ang radiation therapy ay isang uri ng pamamaraan upang lumiit at mapatay ang mga cancer cell sa tiyan. Sa pamamaraang ito, gumagamit ng malakas at ng purong ilaw gaya ng mga X-ray at Bagama’t napipigilan nito ang pagdami ng mga cancer cell sa tiyan, maaaring magdulot ito ng pagtatae, impatso, pagduduwal, at pagsusuka sa pasyente.
  • Chemotherapy. Ang chemotherapy ay ang paggamit ng iba’t ibang uri ng gamot at kemikal upang mapatay ang mga cancer cell sa katawan. Kadalasang isinasagawa rin ito bago isailalim ang pasyente sa radiation therapy upang mas mapabilis ang pagpuksa sa mga tumor.
  • Pag-inom ng mga gamot. Bukod sa mga nabanggit na lunas, maaari ring uminom ng mga gamot ang pasyente upang mapabagal ang pagkalat ng mga cancer cell sa tiyan. Ilan lamang sa mga madalas na ireseta ng doktor ay trastuzumab, ramucirumab, imatinib, sunitinib, at regorafenib.