Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Upang matanggal ang mga bukol sa utak, maaaring sumailalim ang pasyente sa mga sumusunod na lunas:

  • Operasyon. Ang pinaka-pangunahing paraan na imumungkahi ng doktor sa pasyente ay ang pagtatanggal ng mga bukol sa pamamagitan ng operasyon. Subalit, maaaring ang ilan sa mga bukol ay hindi na tanggalin, lalo na kung ang mga ito ay tumubo sa mga hindi sensitibong bahagi ng utak. Maaari namang hindi matanggal ang lahat ng mga bukol kung ang lokasyon ng mga ito ay hindi na kayang abutin pa ng mga kagamitang pangtistis.
  • Chemotherapy. Maaari ring sumailalim ang pasyente sa chemotherapy upang maalis ang mga natirang bukol na hindi natanggal ng operasyon. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay iinom lamang ng mga gamot o tuturukan ng mga ito. Maaari ring ipasok ang mga gamot sa pamamagitan ng suwero. Sa pamamagitan ng chemotherapy, ang mga bukol ay maaaring mapuksa at lumiit.
  • Radiation therapy. Karaniwan ding ginagamit ang radiation therapy upang malunasan ang kanser sa utak. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay ilalantad sa puro at malakas na ilaw upang mapuksa ang mga cancer cell.
  • Rehabilitation therapy. Bukod sa mga nabanggit, maaari ring sumailalim ang pasyente sa rehabilitation therapy upang umayos ang kanyang pananalita at manumbalik ang koordinasyon sa kanyang pagkilos.

Bukod sa mga nabanggit, ang ibang mga doktor ay gumagamit ng mga complementary o alternative medicine na gaya ng acupuncture, meditation, music therapy, at iba pa. Bagama’t walang mga pag-aaral ang nagpapakita na nakapagpapagaling ang mga ito ng kanser sa utak, nakatutulong ang mga ito upang mapangasiwaan ng pasyente ang nararanasan niyang stress na dulot ng kanyang kondisyon.