Gamot at Lunas

Nagagamot ang klamidya (chlamydia) at lubhang napakahalaga na ilapat agad ang lunas sa sakit na ito. Kapag napabayaan, magdudulot ito ng iba’t-ibang uri ng komplikasyon na hindi na maaaring malunasan. Ang ilan sa mga maaaring komplikasyon nito ay ang pagkabaog o ang kawalan ng kakayahang magkaanak.

Ang pinakakaraniwang gamot sa klamidya ay ang mga antibiotics na kagaya ng mga sumusunod:

  • Azithromycin
  • Erythromycin
  • Levofloxacin
  • Ofloxacin