Kuliti ang pangkalahatang tawag sa impeksyon sa talukap ng mata na may kasamang pamumuo ng umbok, bukol o butlig. Maaring ito ay nasa loob na bahagi ng talukap o kaya naman sa gilid na bahagi kung saan tumutubo ang mga pilikmata. Ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng pananakit o di kumportableng pakiramdam sa talukap ng mata, ngunit bihira ang mga kasong malala na nangangailangan ng seryosong atensyon. Kadalasan, ang kuliti ay gumagaling ng kusa kahit hindi pa mabigyan ng masusing gamutan.

Ano ang sanhi ng kuliti sa mata?

Image Source: www.homeremedyhacks.com

Ang kuliti ay dulot ng impeksyon sa talukap na sanhi ng bacteria. Kung ang bacteria ay nakapasok sa hair follicle o ang ugat ng buhok na pilikmata, maaring magdulot ito ng impeksyon at mabarahan ang oil glands na sanhi ng pag-tubo ng bukol o butlig sa talukap.

Totoo bang magkaka-kuliti ng dahil sa pamboboso o paninilip?

Ito ay walang katotohanan. Ang paniniwalang magkakaroon ng kulit kapag nanilip o namboso ay maaaring gawa-gawa lamang upang sabihin na mali ang paninilip.

Magkaka-kuliti daw kung matalsikan ng dugo ng manok ang mata?

Maaring ito ay may bahid ng katotohanan kung ang dugo na nakapasok sa mata ay magdudulot ng impeksyon sa talukap. Ngunit walang makapagsasabi na direktang nakaaapekto ang dugo sa pagkakaroon ng kuliti.