Gamot at Lunas

Maraming paraan upang gamutin at tanggalin ang iyong kulugo sa ari (genital warts). Depende sa iyong kondisyon, ikaw ay maaaring magrekomenda ng iyong doktor ng alinmang sumusunod na mga lunas:

  • Mga topical cream o ointment. Ang ibig sabihin ng topical creams o ointments ay mga gamot na pinapahid lamang sa iyong balat. Posible kang resetahan ng iyong doktor ng Aldara, Zyclara, Condylox, TCA, o Veregen para ipampahid sa iyong kulugo sa ari. Ang mga cream o ointment na ito ay tumutulong para mawala ang hapdi, pangangati, at ang mismong kulugo. Hindi ka makakukuha ng mga ito nang walang reseta.

Huwag ring magtatangkang gumamit ng over-the-counter (OTC) na gamot para sa iyong kulugo sa ari. Kadalasan, ang nabibili lang na OTC meds ay topical ointments para sa hand warts, at ang pormulasyon nito ay masyadong matapang sapagkat ibang strain ng virus ang sanhi nito. Kaya kung ito ang gagamitin mong pampahid sa iyong genital warts, posibleng lalong humapdi ang balat mo.

  • Pagpapa-oopera. Kung ang genital warts mo ay masyadong marami at malala, o nasa loob ng iyong daluyan ng ihi at pwetan, ang pinaka-maiging solusyon dito ay ang pag-oopera. Maraming iba’t ibang klase ng pag-oopera ang pwedeng gawin, kabilang na rito ang:
    • Cryotherapy. Kilala rin ito sa tawag na “freezing.” Sa pamamaraan na ito, gumagamit ng liquid nitrogen para gawing “yelo” ang iyong mga kulugo sa ari upang mas madali itong tanggalin mula sa iyong balat.
    • Electrocautery. Kung ang cryotherapy ay “freezing,” ang electrocautery naman ay “burning.” Ang iyong doktor ay gagamit ng isang equipment na may katamtamang boltahe ng kuryente para sunugin ang iyong kulugo sa ari.
    • Surgical incision. Ang ibig sabihin ng surgical incision ay ang paghiwa o pagtapyas sa iyong genital warts gamit ang maliliit na kutsilyo na pang-opera. Kung ito ang nirekomenda ng iyong doktor, tuturukan ka ng anesthesia o pampamanhid bago simulan ang incision.
    • Laser treatment. Isa ito sa mga pinakamahal na paraan ng pagtanggal ng kulugo sa ari. Ito ay isinasagawa lamang kapag sobrang lala na ng iyong genital warts. Sa procedure na ito, gumagamit ng puro at malakas ilaw upang matanggal ang mga kulugo mo.