Gamot at Lunas

Image Source: tl.medicineh.com

Iba’t iba ang paraan ng paglunas sa kulugo. Batay sa dami ng mga kulugo, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas:

  • Pagpahid ng mga ointment o cream na may salicylic acid. Ang salicylic acid ay isang uri ng gamot na nakatutulong upang matanggal ang ibabaw na layer ng balat. Pinapalambot nito ang mga kulugo at sa regular na pagpapahid nito ay maaaring matanggal ang mga kulugo sa katawan.
  • Pagpapahid ng trichloroacetic acid. Kung hindi mabisa ang salicylic acid, maaaring gumamit ng trichloroacetic acid. Sa pamamaraang ito, papahiran ng doktor ang kulugo ng pasyente ng trichloroacetic acid sa pamamagitan ng isang Kailangang maingat ang paglalagay nito sapagkat maaari rin nitong patayin ang mga masisiglang selula ng balat.
  • Cryotherapy. Sa cryotherapy, lalagyan ng doktor ang kulugo ng pasyente ng liquid nitrogen upang “magyelo” ito. Sa pagyeyelo ng mga kulugo, nagiging mas marupok ang mga ito at mas madali ng tanggalin.
  • Laser treatment. Sa laser treatment, susunugin ng doktor ang mga kulugo gamit ang malakas at purong ilaw. Subalit, maaari itong magdulot ng bahagyang pangingirot at peklat sa balat.
  • Minor surgery. Sa minor surgery naman, gagamit ang doktor ng surgical knife upang tapyasin ang mga kulugo sa balat. Upang hindi maramdaman ng pasyente ang sakit, tuturukan ng doktor ang pasyente ng mahinang pampamanhid.

Ang kulugo ay maaaring gumaling nang kusa kahit walang ipinapahid na mga gamot. Subalit, maaaring tubuan muli ng mga bagong kulugo lalo na kung nanatili pa rin sa balat ang virus na sanhi nito. Mas mainam na kumonsulta sa doktor at lapatan ito ng tamang lunas upang hindi na ito magpabalik-balik pa.