Gamot at Lunas

Image Source: www.dukehealth.org

Dahil ang Lou Gehrig’s disease ay isang uri ng progresibong sakit, walang lunas para rito. Subalit, may mga paraan naman upang maibsan ang mga sintomas. Batay sa tindi ng kondisyon, maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas:

  • Pag-inom ng mga gamot. Ang riluzole at edaravone ay ilan sa mga aprubadong gamot ng US Food and Drug Administration para malunasan ang ALS. Nakatutulong ang mga gamot na ito upang hindi lalong mapinsala ang mga motor neuron. Bukod sa mga ito, maaari ring magreseta ang doktor ng mga gamot para sa pananakit at pamumulikat ng mga kalamnan, depresyon, hirap sa pagtulog, at iba pa.
  • Physical therapy. Mahalaga rin ang physical therapy sa mga pasyenteng may ALS. Nakatutulong ito upang hindi tuluyang lumiit at masayang ang mga kalamnan. Bukod dito, nakatutulong ang physical therapy upang mabawasan ang pagkalungkot ng pasyente. Ilan sa mga maaaring gawin sa therapy na ito ay paglalakad, paglalangoy, o pagbibisikleta. Kung nahihirapan ng makakilos, maaari ring gumamit ng tungkod, walker, o
  • Speech therapy. Dahil naaapektuhan din ang mga kalamnan ng dila, ang pasyente ay maaari ring sumailalim sa speech therapy. Sa therapy na ito, tuturuan ng speech therapist ang pasyente kung paano magsalita nang mas malinaw at mas maayos kahit naaapektuhan na siya ng ganitong kondisyon.
  • Nutritional support. Kung ang pasyente ay hindi na makakain, tuturuan ng doktor ang pamilya ng pasyente kung anu-ano ang mga pagkaing hindi mahirap lunukin at paano ang mga ito ihanda. Subalit, kung hindi na talaga nakalulunok ang pasyente, maaaring siyang kabitan ng feeding tube at doon padaanin ang espesyal na pagkain para sa mga pasyenteng may ALS.
  • Breathing support. Kung naaapektuhan na rin ang mga kalamnan ng baga, maaari ring magbigay ang doktor ng breathing support sa pasyente. Maaaring kabitan ang pasyente ng CPAP machine (continuous positive airway pressure) upang makahinga nang maayos. Ang CPAP machine ay nagbobomba ng oxygen sa ilong at bibig ng pasyente upang hindi mag-collapse ang kanyang lalagukan o daluyan ng hangin.

Sa simula, ang mga sintomas ng Lou Gehrig’s disease ay hindi pa gaanong malala. Aaakalain lamang na ang panghihina ng mga kalamnan ay dulot ng labis na pagod. Subalit, kung ang panghihina ay may kasamang hirap sa paglunok at paghinga, agad na magpakonsulta sa doktor sapagkat maaaring ALS na ito.