Ang tachycardia ay ang kondisyon ng pagbilis ng tibok ng puso ng tao kahit na siya ay nakapahinga. Kung ang tibok ng puso ng isang malusog na tao ay umaabot lamang ng 60 hanggang 100 na tibok kada minuto, ang taong may tachycardia ay humihigit ng husto dito. Bagaman walang nakababahalang sintomas na naidudulot, kung mapapabayaan, maaari itong humantong sa iba pang kondisyon sa puso o atake sa puso.

Ano ang sanhi ng tachycardia?

Image Source: theconversation.com

Ang pagkilos at pagkapagod, gaya ng pag-eehersisyo o pagtakbo, ay ang karaniwang sanhi ng pagbilis ng tibok ng puso, bagaman ito ay normal na reaksyon lamang ng katawan. Sa ibang pagkakataon kung kailan maituturing na hindi normal ang pagbilis ng tibok ng puso, ang pangunahing dahilan ay ang pagbabago sa electrical impulses na kumokontrol sa normal na galaw ng puso. At ang mga electrical impulses na ito naman ay maaaring maapektohan ng ilang mga bagay gaya ng mga sumusunod:

 • Pinsala sa kalamnan ng puso dahil sa isang sakit.
 • Abnormalidad sa daloy ng kuryente mula sa kapanganakan
 • Anemia
 • Stress
 • High blood pressure
 • Paninigarilyo
 • Lagnat
 • Sobrang alcohol sa katawan
 • Sobrang pag-inom ng caffeine
 • Epekto ng gamot
 • Paggamit ng bawal na gamot
 • Pagbabago sa electrolytes ng katawan
 • Hyperthyroidism

Sino ang maaaring makaranas ng tachycardia?

Ang lahat ng tao ay posibleng dumanas ng kondisyong ito, ngunit ang panganib ng pagkakaroon nito ay lalong tumataas dahil sa mga sumusunod na salik:

 • Kung ikaw ay may sakit sa puso
 • Kung ikaw ay may altapresyon
 • Kung ikaw ay anemic
 • Kung ikaw ay malakas sa inuming may caffeine
 • Kung ikaw ay malakas sa paninigarilyo
 • Kung ikaw ay malakas uminom ng alak
 • Kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga
 • Kung ikaw ay matinding nag-aalala o nerbyoso

Bukod sa mga nabanggit, ang posibilidad ng pagkakaroon ng ganitong kondisyon ay maaari ring mapataas sa pagtanda at kung ito ay karaniwang kondisyon sa pamilya.

Ano ang mga komplikasyon ng tachycardia?

Ang komplikasyon ng tachycardia ay naiiba-iba depende kung anong bahagi ng puso ang nakararanas ng abnormalidad sa electrical impulse. Maaring itong humantong sa pamumuo at pagkabara ng daluyan ng dugo, panghihina ng puso, pagkahimatay, o kaya naman ay biglaang kamatayan.