Ang Mad Cow Disease ay isang sakit na nakaaapekto sa utak ng mga baka na maaari ring maipasa sa tao. Ito ay nagdudulot ng mabagal, progresibo, at unti-unting pagkasira ng utak, hanggang sa ito ay makamatay. Kilala ito bilang variant Creutzfeldt-Jakob disease kung nakaaapekto na sa utak ng tao at wala pang gamot para dito.

Gaano kalaganap ang sakit na Mad Cow Disease?

Ang sakit na Mad Cow Disease sa mga tao ay bibihira lamang, ngunit ang karamihan ng mga kaso nito ay sa mga bansa sa Europa, Hilagang Amerika, at Middle East. Sa Pilipinas, may ilang kaso lamang ng sakit ang naitala ng Department of Health.

Ano ang sanhi ng Mad Cow Disease sa tao?

Image Source: www.rehis.com

Pinaniniwalaan ng mga dalubhasa na ang sakit na Mad Cow Disease ay dulot ng abnormalidad sa protinang nakikita sa mga cell na kung tawagin prion. Dahil sa abnormalidad na ito, inaatake ng prion ang tissue ng utak at spinal cord ng baka. Pinaniniwalaan din na ang sakit ay naipapasa lamang sa tao kung sakaling makakakain ng karneng baka na kontaminado ng prion mula sa utak nito.

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakahawa ng sakit?

Ang sakit ay maaaring makaapekto sa kahit na anong edad. At ang posibilidad ng pagkakahawa nito ay tumataas pa kung sakaling madalas kumain ng karneng baka lalo na sa mga lugar na may napapabalitang kaso ng sakit gaya ng bansang United Kingdom. Tandaan na ang prion ay hindi basta-basta napupuksa tulad ng mga mikrobyo sa pagkain na maaaring mamatay sa pamamagitan ing ilang mga pamamaraan ng preparasyon sa pagkain .

Ano ang mga komplikasyon ng sakit na Mad Cow Disease sa tao?

Ang sakit na ito ay mabagal at progresibo, at unti-unti sinisira ang utak ng taong apektado. Ang pinaka malalalang kondisyon na maaaring kahantungan ng mad cow disease sa tao ay pagkaparalisa, comatose at maging kamatayan.