Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Maaari nang lunasan ang pagkakaroon ng kuto sa ari (pubic lice). Ang ilan sa mga paraan sa paglunas dito ay kagaya ng mga sumusunod:

 • Permethrin, pyrethrin, at piperonyl butoxide. Ang mga ito ay mabisang pamatay sa mga kuto, maging sa mga uri nito na nasa ari. Maaari silang bilhin over-the-counter at ligtas din silang gamitin kung susundin ang mga payo ukol sa tamang paggamit nito.
 • Lindane shampoo. Ito ay isang uri ng prescription na gamot na pumapatay hindi lamang ng mga kuto, ngunit pati na rin ng mga itlog nito. Subalit, ito ay hindi ginagamit bilang paunang lunas dahil lubhang nakalalason ito. Ito ay ginagamit batay sa payo ng doktor at para lamang sa mga pagkakataon kung kailan hindi naging mabisa ang iba pang lunas. Ito rin ay hindi ligtas gamitin para sa mga bata at maging sa mga taong may maselan na balat.
 • Malathion* lotion 0.5% (Ovide*). Ito ay isang uri rin ng prescription na gamot na pumapatay sa mga kuto, maging sa mga itlog nito. Subalit, sa ngayon ay hindi pa ito aprubado ng FDA ng Estados Unidos laban sa mga kuto sa ari.
 • Mga ipinapahid at iniinom na Ang gamot na ito ay kilala bilang panggamot sa galis (scabies), ngunit napatunayan din na mabisa itong pamatay sa mga kuto. Subalit, ang iniinom na uri nito ay hindi pa aprubado ng FDA sa Estados Unidos para gamiting gamot laban sa mga kuto.

Ang mga sumusunod naman ay mga hakbang na makatutulong sa paglunas sa pagkakaroon ng mga kuto sa ari:

 • Hugasang mabuti ang apektadong bahagi at punasan ng tuwalya.
 • Basahin munang maigi ang mga payo ukol sa wastong paggamit ng mga gamot laban sa kuto. Lagyan ng gamot ang buong bahagi na apektado at hayaan ito batay sa ipinapayo ng manggagamot.
 • May mga pagkakataon na pagkatapos na lagyan ng gamot ang apektadong bahagi ay may matitira pang mga itlog ng kuto sa mga buhok. Maaari itong tanggalin nang paisa-isa sa pamamagitan ng mga kuko o suyod.
 • Magsuot ng bagong laba at malinis na salawal pagkaraang gamutin ang apektadong bahagi.
 • Upang mapatay naman ang mga nalalabing kuto at mga itlog nito sa mga damit, tuwalya, at kumot, labhan ang mga ito sa pamamagitan ng washing machine at mainit na tubig. Pagkatapos ng paglalaba, pinakamainam na ang mga nilabhan ay patuyuin sa ilalim ng araw.
 • Ang mga kagamitang hindi maaaring labhan ay balutin ng plastic bag sa loob ng dalawang linggo upang mamatay ang mga nalabing kuto rito.
 • Kapag may mga nalabi pa ring mga kuto at mga itlog nito sa singit, ulitin ang paggamot sa loob ng 9 hanggang 10 araw, o batay sa payo ng doktor.