Mga Gamot at Lunas

May mga uri rin ng painkiller at iba pang mga gamot na inirerekomenda para mabawasan ang malubhang pananakit ng ulo at upang malunasan ang iba pang sintomas ng migraine. Ang mga ito ay ang mga sumusunod:

  • Ibuprofen
  • Naproxen
  • Acetaminophen
  • Metoclopramide
  • Sumatriptan
  • Mga antidpressant

Sa mga malulubhang kaso naman ng migraine, inirerekomenda ang pagpapa-opera. Ang surgical decompression ay nakatutulong upang maalis ang migraine ng isang pasyente. Ito ay ginagawa upang mapa-relax ang mga ugat na nakabuka (dilated) gamit ang surgical na pamamaraan.

Madaling gamutin ang pananakit na dulot ng migraine. Subalit, mas mainam pa rin na lunas ang pag-iwas sa mga nagdudulot ng kondisyong ito.