Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Hindi tuluyang gumagaling ang pasyenteng mayroong muscular dystrophy sapagkat isa itong genetic disorder. Subalit, may ilang mga paraan naman upang maibsan ang mga nararamdamang sintomas at makakilos nang mas maayos ang pasyente. Ilan lamang sa mga lunas na ito ay ang mga sumusunod:

  • Pag-inom ng mga gamot. Maaaring magreseta ang doktor ng mga corticosteroid upang mapabagal nito ang pagkasira at atrophy ng mga kalamnan. Nakatutulong din ang mga corticosteroid upang lumakas ang mga kalamnan.
  • Physical therapy. Ang physical therapy ay nakatutulong upang maunat-unat ang mga kalamnan ng pasyente at mabawasan ang anumang pananakit at paninigas nito. Maaaring magsagawa ng mga stretching exercise ang pasyente araw-araw alinsunod sa payo ng doktor at ng physical therapist.
  • Paggamit ng brace at iba pang mga assistive device. Ang paggamit ng brace ay nakatutulong upang maitama ang postura ng pasyente nang sa gayon ay mas makakilos siya nang maayos. Ang mga assistive device namang gaya ng saklay, walker, at wheelchair ay nakatutulong upang makakilos nang kahit mag-isa ang pasyente.
  • Operasyon. Maaari ring sumailalim sa operasyon o pagtitistis ang pasyente kung ang kanyang kondisyon ay malubha na. Halimbawa na lamang ng mga kasong nangangailangan ng pagtitistis ay ang pagkakaroon ng malubhang pagbaluktot o pagkurba ng likod, sa puntong naaapektuhan na rin pati ang paghinga ng pasyente. Sa ganitong kaso, maaaring ituwid ang likod sa pamamagitan ng operasyon.