Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang paglunas sa neuropathy ay batay sa sanhi, uri, at tindi ng kondisyon. Ngunit kadalasan, ang mga doktor ay nagbibigay ng mga sumusunod na lunas:

  • Mga pain reliever. Kalimitang nagrereseta ang mga doktor ng mga pain reliever upang mabawasan ang pananakit na nararamdaman ng pasyente. Subalit, maaari rin namang bilhin ang ilang uri ng mga ito kahit na walang reseta. Ilan lamang sa mga pain reliever na maaaring inumin ay acetaminophen, ibuprofen, at Kung ayaw naman uminom ng mga tableta, maaari rin namang gumamit ng mga pain reliever cream gaya ng capsaicin at lidocaine cream. Kung hindi naging mabisa ang mga ito, maaaring magreseta ang doktor ng mas malalakas na mga pain reliever na gaya ng celecoxib, tramadol, o mga uri ng opioid.
  • Mga supplement. Maaari ring resetahan ang pasyente ng mga supplement upang makatulong sa pagpapanatiling gumagana nang wasto ang mga nerve. Kailangan ang mga supplement upang bumalik sa dating sigla ang mga napinsalang nerve ng katawan.
  • Physical therapy. Upang hindi tuluyang manghina ang mga kalamnan, maaari ring isailalim ang pasyente sa physical therapy. Dito, maaaring masahiin ang apektadong bahagi o magsagawa ng mga simpleng ehersisyo upang palakasin ang mga kalamnan ng pasyente.
  • Mga instrumentong nakatutulong sa pagkilos. Maaari ring pagamitin ang pasyente ng mga instrumentong makatutulong sa kanyang pagkilos, gaya ng mga tungkod, wheelchair, o Maaari ring magsuot ang pasyente ng mga brace para sa kamay o paa upang mabawasan ang pananakit ng mga kalamnan.
  • Operasyon. Ang operasyon o pagtitistis ay kinakailangan lamang kung malubha na ang naging pinsala sa mga peripheral nerve ng katawan. Isa ang carpal tunnel syndrome sa mga uri ng neuropathy na maaaring kailanganin ng pagtitistis. Sa kondisyong ito, ang mga kamay ay nakararamdam ng matinding pamamanhid, pakiramdam na pins and needles, o pagkangalay sapagkat naipit ang median nerve ng kamay. Maaaring ito ay dulot ng paulit-ulit na paggamit ng computer o pagsasagawa ng nakapapagod at paulit-ulit na mga gawain. Subalit, kung ang kondisyong ito ay maaagapan, maaari namang hindi na mangailangang isailalim ang pasyente sa isang operasyon. Sa halip, maaaring malunasan ang mga mas banayad na kaso nito sa pamamagitan ng pagpapahinga, pag-inom ng mga gamot, at pagsusuot ng brace sa kamay.