Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Kung noong unang panahon ay itinuturing na walang lunas para sa nystagmus, marami na ang mga paraan ngayon upang maibsan ang mga sintomas ng pasyente. Kasama na rito ang mga sumusunod:

  • Paggamit ng mga salamin sa mata at contact lens. Hindi napipigilan ng mga salamin at contact lens ang imboluntaryong paggalaw ng mga mata, subalit nakatutulong ang mga ito upang luminaw ang paningin ng pasyente.
  • Paggamit ng mas maliwanag na ilaw. Nakatutulong din ang paggamit ng mas maliwanag na ilaw sa mga kuwartong kinadadalasan upang hindi mahirapan ang pasyente na makakita.
  • Pag-inom ng mga gamot at supplement. Kung ang sanhi ng nystagmus ay impeksyon sa tenga, ang doktor ay maaaring magreseta ng antibiotic. Maaari ring magreseta ang doktor ng mga eye drop upang magamot ang anumang impeksyon o pananakit ng mata. Bukod sa mga ito, maaari ring magreseta ang doktor ng mga vitamin B12 supplement upang sumigla ang mga mata.
  • Physical therapy. Kung nakararamdam na ng pangangalay ang pasyente dulot ng labis na pagbaling ng ulo, maaari ring sumailalim ang pasyente sa physical therapy. Sa paraang ito, maaaring magsagawa ang pasyente ng mga simpleng ehersisyo upang mabawasan ang pangangalay o pananakit ng kanyang ulo.
  • Operasyon. Sa operasyon o pagtitistis, babaguhin ng doktor ang posisyon ng mga kalamnan ng mata na kumokontrol sa paggalaw nito. Bagama’t hindi tuluyang maaalis ng operasyon ang imboluntaryong paggalaw ng mga mata, maisasaayos naman nito ang postura ng ulo ng pasyente. Sa pagsasaayos ng postura ng ulo, mababawasan ang labis na paggalaw ng mga mata at magiging mas malinaw ang paningin ng pasyente.

Ang nystagmus ay karaniwang hindi isang nakababahalang kondisyon. Isinasagawa lamang ang operasyon batay na rin sa kagustuhan ng pasyente. Hindi ito nangangahulugan na malala ang kanyang kondisyon. Subalit, kung ang nystagmus ay dulot ng mga nakababahalang sakit, kailangan munang gamutin ang mga ito upang mawala rin ang nystagmus ng pasyente.