Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Maaaring makaapekto sa kalidad ng pamumuhay ang sakit na osteoporosis, lalo na kung ito ay malala na. Upang malunasan ito, ang doktor ay maaaring ipayo ang mga ang mga sumusunod:

Pag-inom ng gamot. Ang doktor ay maaaring magreseta ng mga sumusunod na gamot batay sa pangangailangan ng pasyente:

  1. Biphosphonates. Kung ang pasyente ay mataas na ang posibilidad na magkaroon ng fracture, ang doktor ay maaaring magreseta ng mga bisphosphonate, gaya ng alendronate, risedronate, ibandronate, at zoledronic acid. Ang mga ito ay maaaring inumin bilang tableta o kaya naman ay ipadaan sa suwero para mas mabilis umepekto.
  2. Denosumab. Ang denosumab ay isang uri ng gamot na nakatutulong upang ma-iwasan din ang pagkakaroon ng fracture ng pasyenteng may osteoporosis. Ibinibigay ito sa pasyente sa pamamagitan ng pagturok sa kanyang braso upang ang gamot ay umepekto agad.
  3. Hormone-related therapy. Sa hormone-related therapy, nagbibigay ng ilang mga gamot ang doktor upang pataasin ang dami ng mga estrogen hormone. Ang estrogen kasi ay nakatutulong upang mapanatili ang sapat na bone density ng katawan.
  4. Bone-building medication. Kung hindi angkop ang mga gamot na nabanggit sa itaas, ang doktor ay maaaring magreseta ng mga bone-building medication upang maging mas mabilis ang paggawa ng mga bagong buto. Halimbawa nito ay teriparatide, abaloparatide, at

Bukod sa pag-inom ng gamot, ang doktor ay papayuhan din ang pasyente na magkaroon ng malusog na paraan ng pamumuhay. Kaaikibat nito ang mga gawaing gaya ng pagtigil sa mga bisyo, pagpili ng masusustansyang mga pagkain, pag-eehersisyo, at marami pang iba.