Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Kung ang otitis media ay maaagapan, maaaring malunasan ito sa pamamagitan ng mga sumusunod:

  • Paggamit ng hot compress. Kung ang tenga ay nananakit at namamaga, maaaring maibsan ang mga sintomas na ito sa pamamagitan ng paggamit ng hot compress. Kung walang hot compress bag, maaaring basain ang malinis na tuwalya ng maligamgam na tubig, pigaan ito, at idampi sa tenga. Ang mainit-init na temperatura ay nakatutulong upang mawala ang pananakit at pamamaga.
  • Wastong paglilinis ng tenga. Upang mabilis na gumaling sa kondisyon, kailangang magsagawa ng wastong paglilinis ng tenga. Maaaring gumamit ng cotton buds o malinis na tuwalya upang mapunasan ang mga naglalabasang sipon o likido sa labas ng tenga. Hindi kinakailangang dukutin ang luga lalo na kung ang tenga ay labis pa ang pananakit at pamamaga. Kapag ang pamamaga ay humupa na, ang luga sa loob ng tenga ay kusang dadaloy papuntang lalamunan at mawawala.
  • Pag-inom ng pain reliever. Kung hindi sapat ang paggamit ng hot compress upang mawala ang pananakit, maaaring uminom ng pain reliever. Ilan sa mga pain reliever na maaaring mabili kahit walang reseta ng doktor ay ibuprofen at acetaminophen.
  • Pag-inom ng gamot sa lagnat. Kung ang pasyente ay nilalagnat, maaari ring uminom ng gamot sa lagnat gaya ng Maaari ring punas-punasan ang pasyente ng basang tuwalya upang bumaba ang lagnat.
  • Pag-inom ng antibiotic. Hindi basta-basta nagbibigay ang mga doktor ng antibiotic sapagkat ang kadalasang sanhi ng otitis media ay mga virus na dala ng sipon. Mabisa lamang ang mga antibiotic sa mga bacterial infection. Subalit, kung ang tenga ay nagnanana, maaaring may bacteria na ito. Dahil dito, maaaring magbigay ang doktor ng antibiotic sa pasyente.

Kung gagawin ang mga nabanggit na lunas, maaaring mawala ang otitis media ng pasyente sa loob ng isa o dalawang linggo. Upang hindi na magpabalik-balik pa ang impeksyon sa tenga, iwasan ang magkaroon ng sipon.