Ang ilong ay isa sa mga may pinakamataas na konsentrasyon ng ugat na daluyan ng dugo sa buong katawan, kaya naman sa mga pagkakataong maapektohan ito ng iba’t ibang kondisyon at sirkumstanya, hindi malayong makaranas ng pagrurugo ng ilong o balingoyngoy. Ang pagdurugo ng ilong o nosebleeding ay isang pangkaraniwang kondisyon na maaaring resulta ng sumusunod:

  • Pagsundot o pagkalikot nang marahas sa ilong
  • Sobrang panunuyo ng hangin
  • Iritasyon sa loob ng ilong
  • Pagkakaroon ng karamdaman o kakulangan sa nutrisyon

Kung sakaling makaranas ng pagdurugo ng ilong, narito ang ilang mga tips na makatutulong:

Image Source: www.emergencyphysicians.org

1. Pisilin ang ilong at huminga sa bibig.

Ang unang hakbang para mapigil ang pagdurugo ng ilong ay ang pagpisil sa dito at paghinga sa bibig. Ginagawa ito upang malagyang ng pressure ang sugat na pinagmumulan ng pagdurugo. Kaiba sa paniniwala ng marami, walang maitutulong ang pagtingala ng ulo kung dumurugo ang ilong at maaaring magdulot lamang ito ng pag-ubo o pagpasok ng dugo sa looban. Mas mainam kung ititindig lamang ang ulo nang normal.

2. Lagyan ng yelo ang ilong.

Kung ang pagdurugo ay patuloy at walang humpay, mabuting maglagay na ng yelo sa itaas na bahagi ng ilong o nose bridge upang mas mapabilis ang pagtigil ng ilong. Tandaan lamang na balutin muna ng tuwalya ang yelo upang hindi direktang nakadikit ang yelo sa balat.

3. Panatilihing kalmado ang bata.

Madalas makaramdam ng panic ang mga bata na nakakaranas ng pagdurugo ng ilong, lalo na yung unang beses pa lang nakaranas nito. At ang resulta, sila ay umiiyak at natatakot. Walang maitutulong ang pag-iyak at takot, bagkus maaari lang nitong palalain ang kondisyon. Panatiling kalmado ang mga bata kung makakaranas nito.

4. Iwasang suminga o kalikutin ang ilong.

Hayaan lamang ang nagdurugong ilong at iwasang kalikutin o suminga upang mapalabas ang dugo. Mas lalo lamang lala ang pagdurugo kung gagawin ang mga ito.

5. Lagyan ng petroleum jelly ang labas ng butas ng ilong

Ang pagdurugo ng ilong na nakuha dahil sa sobrang panunuyo ng hangin ay maaring matulungan kung maglalagay ng petroleum jelly sa labas ng butas ng ilong. Makatutulong ito upang mapanatiling basa ang loob ng ilong. Maaari ding langhapin ang usok o steam mula sa kumukulong tubig upang hindi manuyo ang balat sa loob ng ilong.

6. Huwag uminom ng aspirin

Iwasan ang pag-inom ng aspirin sapagkat ito ay isang gamot na kayang makapagpanipis ng dugo kung kaya’t imbes na magsara ang sugat sa loob ng ilong, maaring lumala lamang ang pagdurugo na nararanasan.